Home

Nákup stravenek účtování

Faktura přijatá za nákup stravenek: - hodnota stravenek 200 ks * 60 Kč - provize ze stravenek 1 000 Kč - 55% daňový náklad - provize ze stravenek 1 000 Kč - 45% nedaňový náklad - DPH 21% z provize - poštovné a balné . 12 000. 550. 450 210 50 . 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213. 518 Účet 518 - Ostatní služby. Příklad účtování stravenek: 1. Faktura přijatá za nákup stravenek: 213 (Ceniny) / 321 (Dodavatelé) Mám zájem, jak si mohu objednat? Volejte: +420 607 044 665. Pište na: info@altaxo.cz. Vyplňte objednávku. 2. Částka hrazená zaměstnavatelem (daňově uznatelná): 527 (Zákonné sociální náklady) / 213 (Ceniny). Účtování stravenek Účtování - faktura za stravenky: Dobrý den. Já bych si nedovolil ponechat celou provizi za nákup stravenek v daňově uznaných nákladech, jak zřejmě účtuje autor. Taktéž část DPH připadající na 45% hodnoty provize bych si neodečetl Vzorové účtování stravenek. Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci 55% hodnoty stravenky v rámci limitu a navíc hradí 15% hodnoty stravenky nad daňově uznatelný rámec. 30% hodnoty stravenky platí samotní zaměstnanci formou srážky ze mzdy. Text: Kč: MD: DAL: 1. FP: Nákup 100 ks stravenek po 80 Kč. Příklad účtování o stravenkách. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravenky v nominální hodnotě 70 Kč za cenu 26,50 Kč. Daňově uznatelným nákladem je 55 % z nominální hodnoty stravenky, tedy částka 38,50 Kč. Nákup 100 ks stravenek zaměstnavatelem: 7 119 : 325 - nominální hodnota stravenek 70 Kč.

Účtování stravenek - příklad z prax

Příklad účtování stravného: Nákup stravenek v nominální hodnotě 100 Kč/100 ks. Faktura od dodavatele - nominální hodnota 10 000 Kč: 213/321; Provize za poskytnuté stravenky: 518,548/321; DPH za provizi: 343/321; 55 % daňově uznatelný náklad: 527/213; 45 % nedaňový náklad (v případě, že zaměstnavatel hradí vše. Účtování stravenek. 1.Nákup stravenek: MD 213 / D 321. 2.Provize ke stravenkám. a. ve výši 55%: MD 518 daň, MD 343 / D 321. b. ve výši 45%: MD 518 nedaň, 343 / D 321. 3.Výdej stravenek zaměstnancům. a. 55% hodnoty stravenky: MD 527 / D 213. b. 45% hodnoty stravenky: MD 528 / D 213 nebo MD 335 / D 21 Nákup vitamínů za hotové MD 528 D 211 6500 Kč Faktura za rehabilitační poukazy ze sociálního fondu MD 427 D 325 25 000 Kč.

Účtování cenin. Příklad č.1: VPD - nákup 20 poštovních známek po 10 Kč. 1) Vypočteme částku. 20 x 10 = 200 Kč . 2) Zaúčtujeme. Poštovní známky se řadí mezi ceniny. Cenina je aktivum, kterých jejich nákupem přibylo. Proto bude účet 213 - ceniny na straně má dáti Odpověď . Provize za nákup stravenek pro zaměstnance se obvykle účtují na účtu 518, objevuje se vąak i účtování mezi osobními náklady (např.528).Daňovou účinnost tohoto nákladu je zapotřebí posoudit v kontextu ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bodu 4. a bodu 18. k § 24 odst. 2 ZDP pokynu GFŘ D-22, který říká, ľe při zajiątění stravování Databáze odborných textů pro ľivnostníky. Získejte přístup k tomuto placenému dokumentu zdarma. Informace najdete pod ukázkou textu Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání. Zdroj: MFČR. 26.10.2020 17:20 | Distanční vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve škole, je zcela legitimní součástí vzdělávání podle školského zákona a naplňuje cíle, které právní úprava školám přikazuje plnit

Používání stravenek a karet Ticket Restaurant® se řídí zákoníkem práce a zákonem o daních z příjmů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v ustanovení § 236 stanoví zaměstnavateli povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování Databáze článků z oblasti daně z přidané hodnoty

Účtování stravenek má řadu specifik, proto jsme vytvořili manuál Průvodce účtování stravenek, jehož součástí je i praktický kalkulátor pro modelování konkrétních příkladů. Mám zájem o manuál. Sodexo - světový lídr ve službách pro kvalitu života > Gastro Pass. Skupina Sodexo Nákup materiálu Y v hotovosti 15 000 Kč Materiál na cestě - účtování s použitím účtu 111, úč. j. = plátce DPH : Dodavatelská faktura za materiál 121 000 Kč vč. DPH 100 000 K Databáze daňových článků. Zapomněl(a) jste své osobní heslo? Neznáte své přístupové údaje

Účtování cenin - druhy a ocenění cenin - účtování cenin - nákup do zásoby, spotřeba cenin, přímý nákup a spotřeba - účtování stravenek Ceniny, účet 213 nahrazují peníze, jsou to peníze v jiné formě oceňují se nominální hodnotou (hodnota napsaná na cenině) patří sem kolky, známky, stravenky, dálniční známky, telefonní karty obvykle se o ně stará. Nákup akcií s podstatným vlivem. 600 000 Kč. 043/325. Zařazení majetkových cenných papírů do evidence. 600 000 Kč. 062.1/043. Ocenění metodou ekvivalence k 31.12. - 30 % z 2,5 mil. Kč = 750 000 Kč, hodnota majetkové účasti bude navýšena o 150 000 Kč V případě snížení vlastního kapitálu by bylo účtování. Dalším omezením je počet stravenek uplatněných na jeden nákup. V řadě obchodů nepřijímají více než 5 kusů stravenek. Stravenky jsou ceninou, takže obchodní řetězce nejsou povinny vracet na ně hotovost. Mnozí provozovatelé vrací na stravenky jen 5 nebo 10 korun a v tom případě se jedná o jejich dobrou vůli

Účtování stravenek ALTAXO S

Stravenek Ticket Restaurant® a Le Chèque Déjeuner můžete použít neomezené množství na nákup. Omezení se vztahuje pouze na stravenky Sodexo, kterých můžete na jeden nákup použít max. 5 v celkové hodnotě 500 Kč. Zbylou částku lze doplatit v hotovosti. Na stravenky nevracíme eStravenka je platební karta, která nahradí všechny vaše papírové stravenky. Mobilní aplikace vám k tomu zajistí přehled nejen o zůstatku. Chcete ji poznat Nákup stravenek na fakturu (neuvažujeme DPH) 263MD/321Dal Provize/poplatek 549MD/263Dal Lze sloučit, pokud je Účtování stravenek 7.7.2020, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer. Dotaz: Nákup stravenek na fakturu (neuvažujeme DPH) 263MD/321Dal. Provize/poplatek 549MD/263Dal. Lze sloučit, pokud je celý článek Nejnovější § 130 ZP Příplatek za rozdělenou směnu. Jak postupovat při účtování stravenek, tj. nákup stravenek od dodavatele, výdej stravenek učiteli, příjem částky od učitelů a ostatní účtování s tím spojené. Odpověď: Nákup stravenek je pořízení cenin. Např. nakoupí se 100 stravenek v ceně po 50,- Kč s marľí prodejce 2 %

nákup stravenek 335/321,částka, kterou hradí zaměstnanec, zbytek 518/321 přidat reakc 1. FAP za nákup 100 ks stravenek po 60 Kč (nebyly vydány do užívání) 6 000 Kč 2. Za hotové nákup 1 ks telefonní karty (byla dána ihned do užívání) 250 Kč 3. Za hotové nákup kolků 5 000 Kč 4. Výdej kolků do spotřeby 1 000 Kč Úkol: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na syntetických účtech. Cenin Nákup stravenek (ceniny) pro zaměstnance. Stravenky ještě nebyly vydány zaměstnancům. 10 000 16. Tržby za prodej zboží - alkoholu. Cena bez DPH 26 775 Kč. DPH 21 %. Cena s DPH 17. Zaplaceno penále finančnímu úřadu na pokladně. 2 900 18. Nákup mobilního telefonu, dlouhodobý majetek evidován od částky vyšší než 40 000. Nákup cenin (např. stravenek) 213000: 321000: Nákup dlouhodobého nehmotného majetku: 041000: 321000: Nákup dlouhodobého hmotného majetku: 042000: 321000: Dobropis k faktuře přijaté (např. na nákup materiálu skladovaného, sklady účtovány způsobem B) - částka bude účtována mínusem: 501100: 32100

Stravenky z pohledu daňového a účetního - Portál POHOD

 1. Příspěvek na stravování může mít i oblíbenou formu stravenky, kterou lze použít nejen pro zaplacení jídla v restauracích a jídelnách, ale také pro nákup potravin.. Výše příspěvku na stravování. Pro rok 2020 je daňově optimální hodnota stravenky 118,- Kč, kde. 45 % je částka, kterou si zaměstnanec hradí sám (53,10, - Kč)
 2. - poukázky na nákup zboží- zakoupené stravenky do provozoven veřejného stravování . Základní účtování cenin: Nákup cenin: 213 / 211,221,321 . Spotřeba cenin: známky 518 / 213. kolky 538 / 213. karty TF 518 / 213. karty benzín 503 / 21
 3. Poskytování stravného či stravenek patří dlouhodobě mezi oblíbené a nejčastěji rozšířené zaměstnanecké benefity. Pro stravenkovou kartu platí stejná pravidla jako pro její papírové předchůdce a nelze ji tedy použít na nákup nepotravinářského zboží. Měli bychom proto pro jejich účtování použít.

Pro zaměstnavatele i zaměstnance by byla výhoda volby mezi těmito benefity; výrazná bude výhoda nižších finančních nákladů na výslednou hodnotu benefitu v podobě stravenkové paušálu, protože odpadnou provize stravenkovým firmám, nebudou též administrativní náklady na nákup, účtování a distribuci cenin (stravenek), vytvoří se možnost použít benefit. Pan Milan Toulavý využívá jednoduchou variantu účtování záloh vůči zaměstnancům (má pouze jednoho zaměstnance). Je neplátcem DPH. Zaúčtujte následující účetní případy. 1) Nákup kancelářských potřeb prostřednictvím platební karty. 800 Kč. 2) Z pokladny zaplacena el. energie. 1 000 K

Účtování stravenek ÚčtujemeProVás

 1. Účtování stravenek Stravenkami si zaměstnavatel předplácí stravovací služby pro své zaměstnance. Jejich účtování je specifické v tom smyslu, že zákon o daních z příjmů konkrétně §24, upravuje limity daňově uznatelných nákladů na jednu stravenku
 2. Účtování stravenek. 28.6.2005, Ing. Olga Hanzlová, Zdroj: Verlag Dashöfer. Dnem 1 .3 .2005 vstoupila v platnost vyhláąka č. 84/2005 Sb. Jsme PO zřízená městem a chtěli bychom vědět, jak rozúčtovat stravenky, které máme v ceně 50 Kč
 3. Daňová evidence není účetnictví Co je daňová evidence. Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví a je ještě jednodušš
 4. Uživatelé stravenek obědvají o 53 % častěji než ti bez nich. Uživatelé stravenek utratí obvykle o 34 % více, než je hodnota jejich stravenky, pro vás to znamená vyšší tržby. 78 % hostů si vybírá, kam půjde na oběd podle toho, zda restaurace přijímá jejich stravenku
 5. Porovnání výhodnosti stravenek poskytnutých zaměstnavatelem oproti zvýšení hrubé mzdy. Výchozí předpoklady: hodnota stravenky 90 Kč, 23 pracovních dnů, 20 dnů dovolené, 10 zaměstnanců pobírajících hrubou mzdu ve výši 14 000 Kč. 1

Daňové řešení stravenek - Portál POHOD

hláška č. 114/2002 Sb. a současně se na účtování fondu vztahuje ČÚS č. 704 v bodu 5. za nákup zůstane v provozních nákladech na účtu 501 - k úhradě stravenek - Půjčka na vybavení bytu 15 000 Kč, faktura je na 18 800 Kč. Účtování reklamy: 5: 112,039: Návštěvník 6 Dub 2011 17:25: Návštěvník 26 Zář 2020 19:30: Jak zaúčtovat vyplacení provize obchoďákovi bez faktury: 1: 34,422: dotazecek2019 9 Led 2019 11:10: Ombre 16 Zář 2020 08:27: Pozemek se stavbou pořízený v dražbě. Konec stravenek na obzoru. Hospodští se bojí o budoucnost Kšefty se stravenkami drží rodinu nad vodou. Stát mě trestá, naříká žena Koalice se shodla na odkladu daňové reformy. Stravenky vydrží dva roky Hypermarkety začaly znovu brát stravenky. Pokladny rozdělí nákup

Účtování stravenek + provize - BusinessCenter

Pro účtování o tomto převodu může organizační složka státu použít účet 262 - Peníze na cestě. *Věcný dar do výše 2 000,- Kč poskytnutý z fondu FKSP je dle § 6 odst. 9 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění, osvobozen od zdanění daní z příjmu a tudíž je i osvobozen od odvodu. Kromě příjmů uvedených v § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jsou osvobozeny od daně z příjmů i některé další příjmy definované v § 6 odst. 9 zákona. Daňové osvobození se v citovaném ustanovení vztahuje (až na výjimky) na příjmy, které dostává zaměstnanec od zaměstnavatele.

527 a 528 - tyto účty jsou vymezeny pro účtování stravenek. Při účtování stravenek se hodnotí dva případy. V prvním případě se účtují příspěvky od zaměstnavatele, maximálně 55 % ceny hlavního jídla. Částka ale nesmí být vyšší než 70 % stravného při tuzemské pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin Pro účetně správné a daňově účinné účtování stravování je potřeba znát následující definice a znění vyhlášek a zákonů. Definice zaměstnavatele. Zaměstnavatelé jsou dle zákoníku práce (§ 140 odst. 1) povinni umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Nákup stravenek organizací. Splátkový nákup trvalé licence (OLV nebo OV) Bližší informace o účtování uvádí Microsoft na svých stránkách. Odkaz naleznete zde. Software pořízený s hardwarem (OEM) - trvalá licence vázané na počítač. V tomto případě, je software pevně svázán s daným počítačem Výdej stravenek do spotřeby 527, 528/ 213 Výdej do spotřeby dálničních známek a kolků 538/ 213 Účtování cenin Firma měla na začátku sledovaného období počáteční stav na pokladně 45 000,-- Kč, na běžném účtu 870 000,-- Kč, na ceninách 600,-- Kč. Faktura přijatá od dodavatelů za nákup dálničních.

Již dávno neplatí, že zaměstnance motivuje pouze výše mzdy. Firemní benefity jsou často používaným nástrojem při náboru nových zaměstnanců, firmy je také bohatě využívají pro zajištění loajality a motivace svých stávajících zaměstnanců.Na druhé straně pro budoucího zaměstnance mohou být důležitým faktorem při rozhodování se mezi několika pracovními. Nákup cenin se účtuje podle výdajového pokladního dokladu nebo na základě účetního dokladu vydaného dodavatelem. Výdej cenin, pokud došlo ke spotřebě, se zaúčtuje souvztažně na nákladový účet, který by měl svým druhem odpovídat druhu služby, poplatku, účelu, k jakému byla cenina využita. Účtování. Faktúra prijatá za nákup stravných lístkov: a) Hodnota stravných lístkov 100ks *4,00€ b) Dohodnutá zmluvná odmena pre poskytovateľa. c) DPH 20% (k odmene) 400,00 10,00 2,00 213 518. 343 321 321. 321. VBU. Úhrada faktúry z bankového účtu. 412,00. 321. 221. ID. Vyúčtovanie stravných lístkov za november: 60k Dobrý den, jsem OSVČ, plátce DPH, vedu daňovou evidenci. Jak posoudit daňové výdaje při nákupu stravenek na fakturu pro zaměstnance při hodnotě stravenky 80,- Kč. Zaměstnanci sráží mzdová účetní z výplaty 45% z hodnoty stravenky. Je nákup ceniny (stravenky) celý daňovým výdajem Ceniny - nákup do zásoby, poštovní známky, kolky, telef. karty, dálniční známky, jízdenky MHD, pokladnou - VPD: 213 / 211: Nákup cenin za hotové - VPD: 213 / 211: Došlá fa. za stravenky do zásob - PFA: 213 / 321: Stravenky - PFA: 213 / 321: Došlá faktura za nákup stravenek - PFA: 213 / 321: P)Inventarizační.

Účtování stravenek - BusinessCenter

e-stravenky - již dnes pěněženkách desítek tisíc zaměstnanců. Jejich akceptaci vám bezplatně nastavíme bez nutnosti výměny vašeho platebního terminálu Odborný portál DAUC.cz určený pro daňové poradce a účetní obsahuje aktuální informace z oblasti daní, účetnictví, práva, pojištění, judikatury a daňové praxe (tj. 45 % hodnoty stravenek) Můžeme dále rozúčtovat původní větu h0001, kde je druh PR opět klávesou F 10 a uvést další druh SC (tj. sl. 16, daňový výdaj) Kč 1 100 (tj. 55 % hodnoty stravenek) Do nových vět je vhodné doplnit text operace Komu nestačí nabídka tuzemských e-shopů, může se poohlédnout za hranicemi. Díky nízkým cenám má řada lidí v oblibě zejména nejrůznější čínské obchody. Mezi nimi je na předním místě gigant AliExpress. Poradíme, jak na něm nakupovat i jak se vypořádat s platbou DPH a cla Účtování zmařeného dlouhodobého hmotného majetku 3.2.1 Zaúčtování podmíněného závazku (předpoklad krátkodobosti) ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku na základě uzavřené kupní smlouvy, objednávky SU MD D 971 X 999 X . 3.2.2. Faktura za nově pořízený dlouhodobý majetek

25. 1. Výpis z B. Ú. - banka poskytla úvěr na nákup dlouh. majetku 100 000,-K Pro zaměstnavatele i zaměstnance by byla výhoda volby mezi těmito benefity; výrazná bude výhoda nižších finančních nákladů na výslednou hodnotu benefitu v podobě stravenkové paušálu, protože odpadnou provize stravenkovým firmám, nebudou též administrativní náklady na nákup, účtování a distribuci cenin (stravenek.

Poskytování stravenek jako daňově uznatelný náklad včetně

komplexně zpracovává podklady pro nákup, výdej a účtování stravenek; zabezpečuje oblast péče o zaměstnance a zajišťuje komplexní zákonnou zdravotní péči v Ústředí a Územním pracovišti v hl. m. Praze; vede agendu o tvorbě a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, vede příslušnou evidenci a spolupracuje. Řada zaměstnanců by mohla od příštího roku dostávat místo stravenek peníze. Vládní daňový balíček pro rok 2021 minulý týden podpořil rozpočtový výbor. Část restaurací se však bouří, výzvu proti stravenkovému paušálu už podepsali provozovatelé více než dvou tisíc stravovacích zařízení. Bez stravenek podle nich lidé přestanou do restaurací chodit Kdy má zaměstnanec nárok na stravenku? Pokud se zaměstnavatel rozhodne poskytovat stravenky na základě vnitřního předpisu nebo dohody v kolektivní smlouvě, zaměstnanci vzniká nárok na stravenku za každý pracovní den, během kterého jeho směna trvala déle než 3 hodiny.Do nároku se nezapočítává práce přesčas

Účtování na účtech 527 a 528 a rozdíly mezi nimi - Portál

Účtování stravenek v daòové evidenci je dost náročné a mùžou být rùzné zpùsoby vedení. Já už dva roky nemám v daòové evidenci stravenky, ale pokusím Vám stručně popsat mùj zpùsob. Nákup stravenek jsem účtovala jako nedaòový výdaj, 55% provize z faktury jsem zaúčtovala jako režii a 45% provize jako. 9. VPD Nákup stravenek pro zaměstnance 100 ks po 60 Kč 6 000 10. VÚD Výdej 50 ks stravenek zaměstnancům, firma hradí 40 Kč a) daňově uznatelné 55 % b) daňově neuznatelné 45 % c) požadováno po zaměstnancích 20 Kč/ks 3 000 1 650 350 1000 11. VPD Zaplacena večeře obchodním partnerům 2 000 12 stravenek. V dnešní dob ě již stravenky neplní p ůvodní ú čelovou funkci poukázky na závodní stravování (u konkrétního dodavatele závodního stravování), ale je možno je považovat za ú čelové peníze k různým druh ům použití (nákup služeb, zboží). Povaze ú čelových pen ěz tak

Stravenky jsem poslal k proplacení na konci roku 2019. Peníze za stravenky přišly na účet až v lednu 2020. V jakém období budu vést zdanitelný příjem - v roce 2019, kdy přijetím stravenek už mám zdanitelný příjem nebo až v roce 2020. A co platby platební kartou, úhrada platební kartou byla 30. 12 V některých případech lze zaúčtovat nákup cenin přímo do spotřeby (neúčtuje se přes účet. 213 - Ceniny), jedná se zejména o drobné nákupy cenin, které byly okamžitě vydány (např. několik kusů poštovních známek). Účtování stravenek 2. VPD Nákup zboží v hotovosti (převzato na sklad) - smluvní cena 48 000 cena bez daně 40 000 DPH 20 % 8 000 3. PPD Tržby za pronájem nebytových prostor (osvobozeno od DPH) 75 000 4. VPD Výběr pro osobní spotřebu 50 000 5. VPD Nákup 100 ks stravenek po 60 Kč (osvobozeno od DPH) 6 000 6 Prosím o postup účtování, budu muset připravit rozpočtové opatření. V rozpočtu mám vedeno ČOV na paragrafu 2321. Nevím, jakého charakteru platba přesně je. Ale pravděpodobně nějaká smluvní sankce, popřípadě náhrada škody. Takže v této logice - smluvní pokuta patří na účet 541, pol. 5191, náhrada škody by. ÚČTOVÁNÍ STRAVENEK. Stravenky jsou zvláštním druhem cenin, které jsou nakupovány zpravidla s DPH a zaměstnancům jsou prodávány za část jejich hodnoty, která podléhá 5% DPH. VPD, DOFA - nákup stravenek + DPH 213 - Ceniny / 211 (321) 343 - DPH / 211 (321). - účtování stravenek: vychází se z daňových předpisů - faktura za nákup stravenek: 213/321 - prodej stravenek zaměstnanci: 50 % hradí zaměstnanec: 335/213 50 % hradí podnik: 527/213 - výdej stravenek zaměstnanci: 55 % hradí podnik: 527/213 45 % hradí podnik: 528/21

 • Keramické obklady do kuchyně.
 • Filosof klima.
 • Šestiúhelník.
 • Vektor matematika.
 • Esta online.
 • Chodci na parkovišti.
 • Mormoni v cechach.
 • Dětská borelioza.
 • 1950 wikipedie.
 • Bauhaus dřevo.
 • Dort lidl.
 • Dan bárta kroměříž.
 • Bolest svalu na kole.
 • England arkansas.
 • Roubování citrusů video.
 • Snář smrt bratra.
 • Hdp na obyvatele 2018 svět.
 • Jurský svět zánik říše.
 • Babyboomer ruscona.
 • Motýlí keř červený.
 • 3d výkres.
 • Pohádka youtube.
 • Poke.
 • Mor v brně.
 • Predstan n126.
 • Chci darovat nábytek.
 • Svatební oznámení na přání.
 • Zákusky recepty.
 • Pánské stylové sluneční brýle.
 • Šroubované regály.
 • Počasí new york leden.
 • Http www messivsronaldo net.
 • Nadívaný bažant.
 • Léky na artrozu kolene.
 • Barbie v louskáčku online.
 • Duomox 1000 a mléčné výrobky.
 • Přívěsný vozík bez tp.
 • Luxusní mobilní domy celoroční.
 • Maserati logo.
 • Květinářství poruba vozovna.
 • Lidl santorini.