Home

Rozrazil chudobkovitý

Rozrazil chudobkovitý

Rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides Čeleď: Plantaginaceae - jitrocelovité Barva květů: modrá, Doba kvetení: červenec, srpen, Typ květů Rozrazil patří mezi něžné trvalky, které tvoří trsy přízemních růžic. Z nich vybíhají vysoké stonky s klasovitým květenstvím. Barva květů je buď růžová, nebo temně modrofialová. Některé kultivary mají plstnaté stonky i listy Výskyt: na rozrazil lze narazit téměř po celém evroém kontinentu, kde byl pro své léčivé účinky využíván již starověkými národy a možná ještě dříve. Jedná se tedy o běžnou rostlinu i v České republice. Na druhou stranu roste také v některých částech Severní Ameriky. Popis a účinné látky: tato trvalá bylina je řazena do čeledi jitrocelovitých

Rozrazil klasnatý - Abecedazahrady

Rozrazil lékařský léčivé účinky, využití a pěstování

Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení Rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides) Rozrazil slanistý (Veronica scardica) Rožec hadcový (Cerastium alsinifolium) Rožec Tenore ův (Cerastium tenoreanum) Rum ěnice píse čná (Onosma arenarium) Rýt velkokališní (Reseda phyteuma) Řečane čka menší (Caulinia minor) Řeřišnice malokv ětá (Cardamine parviflora rozrazil cizí (Veronica peregrina) - pův. v S. Amer., vz. zavlékán; rozrazil časný (Veronica praecox) rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) rozrazil douškolistý (Veronica serpyllifolia) rozrazil drchničkovitý (Veronica anagallis-aquatica) rozrazil horský (Veronica montana) rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides) rozrazil. Veronica bellidioides rozrazil chudobkovitý: Autor Kalníková, Veronika : Datum 24.6.2014: Lokalita Pec pod Sněžkou (okr. Trutnov): 50 m V od vrcholu Sněžky

VERONICA AUSTRIACA L

Rozrazil chudobkovitý - Obrázkový ostrov Lenky Procházkov

 1. ČLK Rozrazil 2019; ČLK Rozrazil 2018; ČLK Rozrazil 2017; ČLK Rozrazil 2016; ČLK Rozrazil 2015; ČLK Rozrazil 2014; ČLK Rozrazil 2013; ČLK Rozrazil 2012; ČLK Rozrazil 2011; Dávná historie. ČLK Rozrazil 2010; ČLK Rozrazil 2009; LK Veronica 2009; ČLK Rozrazil 2008; ČLK Rozrazil 2007; ČLK Rozrazil 2006; ČLK Rozrazil 2005; LK.
 2. Web provázející po východních Čechách fotografiemi. 12.11.2020 | autor: Marta Dobrý den, objevila jsem právě Vaše krásné fotky z nedalekých Krkonoš a jejich neobvyklou až myst..
 3. rozrazil chudobkovitý - hlavní jméno pro Veronica bellidioides L. Němčina Gänseblümchen-Ehrenpreis. Polština przetacznik stokrotkowy - zdroj dat . Slovenština veronika. Odkazy a literatura [1] Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako.
 4. Veronica (Rozrazil): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej

V Česku roste rozrazil chudobkovitý jenom na Sněžce. Hnízdí tam dva druhy ptáků přímo v té trávě mezi kameny. My jsme se snažili zabránit lidem, aby do té tzv. obyčejné trávy chodili a sedali, protože to není obyčejná tráva Jmenujme alespoň sítinu trojklannou (Juncus trifidus), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides), biku klasnatou (Luzula spicata), endemické jestřábníky rodu Hieracium či lišejníky Thamnolia vermicularis a Rhizocarpon geographicum. Ledovcové kar Na Sněžce se vyskytuje například rozrazil chudobkovitý, pampeliška krkonošská nebo jestřábník severský. Na skalách hnízdí pěvuška podhorní či linduška horská a kamenné sutě jsou domovem vzácných lišejníků rodů vousatec, pukléřka či šídlovec Velmi často se stává, že turisté nerespektují cedule se zákazem vstupu a pronikají do míst, kde poškozují unikátní rostlinné druhy, které rostou pouze na Sněžce. Jde především o pampelišku krkonošskou nebo rozrazil chudobkovitý, doplnil Böhnisch Vyhláška č. 395/1992 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin

Rozrazil lékařský - účinky na zdraví, co léčí, použití

Veronica: rozrazil - buď z lat. verus = pravý, unius = jediný, tj. skutečný lék, nebo Veronika, řec. Bereniké = podle středov. legendy rostlina, která vyrostla vedle pomníčku věnované Veronikou, Bereniké jako poděkování za vyléčení krvotoku (Šmíd 2002 Rozrazil, bot., viz Veronica. Veronica, rozrazil (vyobr. č. 4592.), rostl. rod čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae), vyznačuje se v květech korunou kolovitou n. nálevkovitou, souměrnou, nestejně 4cípou a pouze 2 tyčinkami, čím od jiných rodů snadno se rozlišuje.Jest to rod bohatý druhy u nás a má celkem 26 zástupcův. Vozrazil scutellata L., r. štítnatý, roste u. Na vršku Sněžky roste pampeliška krkonošská, je to endemit, to znamená, že ji najdete jenom v Krkonoších. Druhá velmi vzácná kytka je rozrazil chudobkovitý, který můžete v Česku najít jenom na Sněžce, říká vedoucí ekologické výchovy Michal Skalka. Sněžka i přes ochranné sítě čelí náporu turistů Roste zde rozrazil chudobkovitý, pampeliška krkonošská, jestřábník severský nebo bika klasnatá, lipnice plihá a sítina trojklanná. Na zemi na skalách hnízdí pěvuška podhorní či linduška horská. Kamenné sutě jsou zase domovem lišejníků rodů vousatec, pukléřka či šídlovec.. Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Veronica scardica - rozrazil slanistý Vicia oreophila - vikev horomilná Viola alba - violka bílá Viola elatior - violka vyšší Viola kitaibeliana - maceška nejmenší §2 - silně ohrožené: Aconitum anthora - oměj jedhoj Aconitum firmum moravicum - oměj tuh

Rozrazil lékařský Účinky, použití, recepty a informac

zích rostlin (rozrazil chudobkovitý, pampeliška krkonošská, jestřábníky, vzácné trávy, lišejníky atp.) a plašily na zemi hnízdící ptáky pěvušky podhorní a lindušky horské. Situace se každým rokem opakova­ la, a i přes neustálou snahu Správy Rozhovor s tiskovým mluvčím a vedoucím oddělení styk rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides. rozrazil slanistný - Veronica scardica. rožec hadcový - Cerastium alsinifolium. rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum. ruměnice písečná - Onosma arenarium. rýt velkokališní - Reseda phyteuma. řečanečka menší - Caulinia mimor rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides. rozrazil slanistý - Veronica scardica. rožec hadcový - Cerastium alsinifolium. rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum. ruměnice písečná - Onosma arenarium. rýt velkokališní - Reseda phyteuma. řečanečka menší - Caulinia minor Na svazích Sněžky mohou návštěvníci najít některé druhy chráněných rostlin, jako je například rozrazil chudobkovitý či sítina trojklanná. Z vrcholu hory je překrásný výhled na pohoří Krkonoše. Přírodní zajímavost

rozrazil BOTANY.cz - Part 1

K této cenné flóře patří například vrba dvoubarevná, vrba bylinná, kopišník tmavý, rozrazil chudobkovitý, koniklec jarní alpinský, jeřáb sudetský, korálnice trojklanná, sklenobýl bezlistý aj. Mimořádně hodnotnými lokalitami na dně ledovcových karů je Čertova a Krakonošova zahrádka. Vstup do nich však není povolen Dřeviny Krkonoš - Dřevní hmota, KRNAP, Lesní vegetační stupně(LVS), Rozdělení dřevin podle pásů, Submontánní,Montánní,Subalpínský, Alpínský stupeň, Ledovcové kary,Krkonošská tundr Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Vincetoxicum hirundinaria - tolita lékařská Viola ambigua - violka obojetná Viola biflora - violka dvoukvětá Viola lutea subsp. sudetica - viola žlutá sudetská. Woodsia alpina (†) - kapradinka alá. Woodsia ilvensis - kapradinka skaln rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides L. rozrazil latnatý širolistý - Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (Waldst. et Kit.) Holub rozrazil tmavý - Veronica opaca Fr. rožec kuřičkolistý - Cerastium alsinifolium Tausch rožec prameništní - Cerastium fontanum Baumg. rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum Ser

Po proudy řeky Úpy: risské a würmské morénové akumulace jsou překryty říčními sedimenty spodních teras. Obří důl je přírodní rezervace s cennou flórou, např. vrba dvoubarevná, vrba bylinná, kopišník tmavý, rozrazil chudobkovitý, koniklec jarní alpinský, jeřáb sudetský, korálnice trojklanná, sklenobýl bezlistý aj Příjemnější je ale vyjet na vrchol lanovkou, která má nástupní stanici v Peci pod Sněžkou a funguje zde již více než šedesát let. Na svazích Sněžky mohou návštěvníci najít některé druhy chráněných rostlin, jako je například rozrazil chudobkovitý či sítina trojklanná §1 (§K) druh kriticky ohrožený (V-Z) Veratrum nigrum - kýchavice černá Verbascum speciosum - divizna ozdobná Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Veronica scardica - rozrazil slanistný Vicia oreophila - vikev horomilná Vignea dioica Obchod s autorskými obrázky a ilustracemi od výtvarnice Lenky Procházkové. Kreativní vystřihovánky a omalovánky s dokreslováním. Omalovací záložky, pohledy, diplomy, medaile. Knížky a učebnice. Cedulky na dveře, orientační tabule pro školy a firmy Jsou plné vzácných rostlin, jako je třeba rozrazil chudobkovitý nebo pampeliška krkonošská. Ty rostou jen zde na Sněžce a nikde jinde na světě, vysvětlují zástupci národního parku. Charitativní pochod Na Sněžku: Vyšlapali milion pro malou Pavlínku, které vzal meningokok nožičku!.

Krkonoše patří k nejvyšším horám střední Evropy severně od Alp. V České republice se mohou pochlubit mnoha prvenstvími - jedná se o turisticky nejnavštěvovanější přírodní oblast u nás, nachází se zde naše nejvyšší hora Sněžka (1602 m), největší vodopád se jmenuje Pančavský (148 m), roste zde více jak 1250 druhů rostlin, což je bezmála polovina. klanná (Juncus trifidus), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellid-ioides), bika klasnatá (Luzula spicata), endemické jestřábníky ro-du Hieracium či lišejníky Thamnolia vermicularis aRhizocarpon geographicum . Na Králickém Sněžníku je většina plochy pokrytá lesními společenstvy, jen malou část pokrývá primární neb

VERONICA APHYLLA L

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá utanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin Z historie poznávání květeny Krkonoš: krkonošská příroda se díky své jedinečnosti stala předmětem zájmu přírodovědců. Vědecký svět objevil Krkonoše na počátku 16. století. V té době v oblasti Krkonoš působil Pietro Andrea Matthioli, který získané poznatky z tohoto pohoří zařadil do svého slavného herbáře.. Na počátku 16. a 17. století zde působil.

Rozrazil - Wikipedi

rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides rozrazil slanistý - Veronica scardica rožec hadcový - Cerastium alsinifolium rožec Tenoreøv - Cerastium tenoreanum rumìnice píseŁnÆ - Onosma arenarium rýt velkokaliıní - Reseda phyteuma łeŁaneŁka menıí - Caulinia minor łełiınice malokvìtÆ - Cardamine parviflor Vedení Prahy je v karanténě. Vedení Prahy je v karanténě a čeká na výsledky testů na nový tip koronaviru. Covidem-19 totiž onemocněl náměstek primátora Petr Hlubuček veronica; Hebe - Hebe diosmifolia; Hebe eliptické - Hebe elliptica; Chamaefyty; Blastochorie; 10 V říjnu kvete; 08 V srpnu kvete; 09 V září kvete Rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides Rozrazil slanistý - Veronica scardica Rožec hadcový - Cerastium alsinifolium Rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum Ruměnice písečná - Onosma arenarium Rýt velkokališní - Reseda phyteuma Řečanečka menší - Caulinia minor Řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflor Rozrazil chudobkovitý - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v počtu cca 170 listových růžic na několika mikrolokalitách, v krátkostébelných alpínských trávnících pod vrcholem Sněžky. Poznámka: v současné době jediná známá lokalita v ČR je předmětem přísné ochrany a stav populace je dlouhodobě sledován

Po dobrém to nejde, proto je potřeba přitvrdit. Turistů na přeplněné Sněžce, piknikujících za zákazovými cedulemi, nerespektujících elementární pokyny ochránců přírody, znovu výrazně přibylo. Správa Krkonošského národního parku proto připravuje pro následující turistickou sezonu nová opatření. Přísnější budou kontroly vstupu mimo vyznačená území. Patří mezi ně např. bika klasnatá, rozrazil chudobkovitý, sítina trojklanná, lipnice plihá, jinořadec kadeřavý, severské a alpínské lišejníky rodů vousatec, pukléřka či šídlovec, z živočichů pak pavouk slíďák ostnonohý, brouk kvapník bloudivý, vzácný rejsek horský nebo pěvuška podhorní, která je zde. Jmenujme alespoň sítinu trojklannou (Juncus trifidus), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides), biku klasnatou (Luzula spicata), endemické jestřábníky rodu Hieracium či lišejníky Thamnolia vermicularis a Rhizocarpon geographicum. Ledovcové kary Azonální ekosystémy skalnatých jam v závěrech horských údolí oplývají.

Pět kriticky ohrožených druhů z celostátního seznamu se nepodařilo ověřit. Jsou to koniklec jarní alpinský (Pulsatilla vernalis var. alpestris), ostřice vláskovitá (Carex capillaris), puchýřník sudetský (Cystopteris sudetica), bělorozchodník huňatý (Oreosedum villosum) a rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides) Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., ze dne 11. června 1992, kterou s Kolik myslite, ze lidi v CR dokaze rozlisit rozrazil chudobkovity od obycejneho rozrazilu - a kolik lidi (vic, nez by stacily prsty jedne ruky jich nebude) by dokazalo gramotne - gramotne ! vyjadrit, v cem je ta rostlinka tak unikatni. Vzdyt dnes neni problem uchovat jeji genofond pro pripad, ze by to opravdu byla nejaka pozoruhodnost a vzacnost Rozrazil rozprostřený Naturfoto . Většinou rozrazil známe v jeho plané modifikaci. Jedná se o rozrazil rezekvítek, který má krásné blankytně modré květy Výbornou volbou do domácích podmínek na skalku je rozrazil rozprostřený ; See travel reviews, photos, videos, trips, and more contributed by @Rozrazil on Tripadvisor. Rozrazil Jmenujme alespoň sítinu trojklannou (Juncus trifidus), rozrazil chudobkovitý (Veronica bellidioides), biku klasnatou (Luzula spicata), endemické jestřábníky rodu Hieracium či lišejníky Thamnolia vermicularis a Rhizocarpon geographicum. Ledovcové kary

rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides: rozrazil slanistý - Veronica scardica: rožec hadcový - Cerastium alsinifolium: rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum: ruměnice písečná - Onosma arenarium: rýt velkokališní - Reseda phyteuma: řečanečka menší - Caulinia minor: řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflora. rozrazil chudobkovitý - Veronica bellidioides. rozrazil slanistý - Veronica scardica. rožec hadcový - Cerastium alsinifolium. rožec Tenoreův - Cerastium tenoreanum. ruměnice písečná - Onosma arenarium. rýt velkokališní - Reseda phyteuma. řečanečka menší - Caulinia minor. řeřišnice malokvětá - Cardamine parviflor

Veronica bellidioides (Rozrazil chudobkovitý) - eshop

Určovací seminář cévnatých rostlin Přírodovědecká fakulta JU. Rozrazily ( Veronica ) České republiky. verze 2014. Pavel Kúr, Petr Koutecký & Milan Štech. Veronica L. - rozrazil. Čeleď Plantaginaceae , dříve Scrophulariaceae Veronica s. lat. - ca 450 druhů.. Rozrazil Dilleniův - 6/365 Rozrazil dlouholistý - 6/400 Rozrazil douškolistý - 6/361 Rozrazil drchničkovitý - 6/392 Rozrazil horský - 6/389 Rozrazil chudobkovitý - 6/360 Rozrazil jarní - 6/364 Rozrazil klasnatý - 6/408 Rozrazil laločnatý - 6/379 Rozrazil latnatý - 6/403 Rozrazil lékařský - 6/391 Rozrazil lesklý - 6/370 Rozrazil. VERONICA BELLIDIOIDES L. - rozrazil chudobkovitý / veronika sedmokráskovitá. Syn.: Cardia obtusifolia Dulac České mená: rozrazil chudobkovitý (Dostál 1989) Slovenské mená: veronika sedmokráskovitá (Dostál 1950) Čeľaď: Plantaginaceae Juss. - jitrocelovité / skorocelovité; Scrophulariaceae Juss. - krtičníkovité Rozšírenie: This page was last edited on 10 February 2019, at 20:20. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply rozrazil břečťanolistý, rozrazil jarní, rozrazil perský, rozrazil polní a další jednoleté druhy, patří mezi docela protivné zahradní plevele. V porostu trvalek, ale hlavně skalniček se na na jaře snadno přehlédnou, protože jsou ještě drobné. Upozorní na sebe teprve, když povyrostou a vykvetou

Veronica bellidioides - rozrazil chudobkovitý Pladias

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA. ministerstva životního prostředí České republiky. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb. Abies alba;jedle bělokorá Abies concolor;jedle ojíněná Abies grandis;jedle obrovská Abies nordmanniana;jedle kavkazská Abutilon theophrasti;mračňák Theophrastův Acer campestre;javor babyka Acer ginnala;javor ginnala Acer japonicum;javor japonský Acer negundo;javorovec jasanolistý Acer palmatum;javor dlanitolistý Acer platanoides;javor mléč Acer pseudoplatanus;javor klen Acer. Cetne dřevěné 1 zděné domy z 19. stol Sc«tgny: ves založena v 13 stol., byla spojeii* & hormckobut niekým střediskem v Kowarech. v 18 stol jako středisko hut meké a kovářské V 19 stol se z horní časti obce stává letovisko v izv Osiedlu Snteřka Snlezka: nejvyšší vrchol Ceske repubkky (1602 m). z poloviny patři Polsku. 8 9 Plesník & Chobot: ervené seznamy a knihy Příroda, Praha, 35: 6-34, 2017 ho hodnocení. První verze kritérií (rodríguez et al. 2011) byla porozsáhlých konzultacích upravena (keith et al. 2013, PleSník 2013) anásledně schválena Radou IUCN jako oficiální dokument (IUCN 2014) Abies alba Mill. jedle bělokorá  Abies cephalonica Loudon jedle řecká  Abies concolor (Gord. et Glend.) Hildebr. jedle ojíněná

Veronica bellidioides L. - rozrazil chudobkovitý Veronica opaca FRIES - rozrazil matný Veronica viz také Pseudolysimachion Vicia oreophila Ž ERTOVÁ (tax.) - vikev horská (horomilná) Vignea viz Carex Viola alba BESSER - violka bílá Viola elatior FRIES - violka vyvýšená (vyšší) Viola kitaibeliana ROEMER et SCHULTES. nothum novae-angliae novae-civitatis novakii novi-belgii nuda nudicaulis nummularia nummularium nutans nutantiflorum nuttalliana nuttallii nyctagineus oakesiana obliqua oblonga oblongatum oblongifolia oblongifolius oblongipetala oblongus obornyana obornyanum obornyi obovata obovatus obscura obscurum obtusa obtusifolia obtusifolius obtusifrons. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

1 Systém ASPI - stav k do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 395/1992 Sb. - poslední stav textu 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Změna: 105/1997 Sb 395/1992 Sb. VYHLÁKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin

Rozrazil jarní - Veronica verna 2VERONICA DILLENII Crantz – rozrazil Dilleniův / veronikaVERONICA GRANDIFLORA GaertnVERONICA OLTENSIS Woronow ex Elenevsky – rozrazilVeronica persica | rozrazil perský :: BOTANICKÁ FOTOGALERIEVERONICA POLITA Fries – rozrazil lesklý / veronika lesklá
 • Ikea rám.
 • Koza angorská.
 • Vyvolání fotek litomyšl.
 • Kojící kočka.
 • Itálie provincie.
 • Rychlá letní večeře.
 • Ducati multistrada 1200.
 • Aku vysavač makita.
 • Euc klinika kladno.
 • Vzorky parfémů zdarma.
 • Zesvětlovací barva na vlasy.
 • Honda hrv akce.
 • Hledání předmětů na obrázcích.
 • Hodinky rolex eshop.
 • Porodnice bohunice návštěvní hodiny.
 • Aerobic heart rate.
 • Prodám vybavení školky.
 • Koptská vazba.
 • Kolmá tlaková síla.
 • 2. kolo přijímacího řízení na sš 2019 praha.
 • Poi radary rakousko.
 • Virtualdub mp4 output.
 • Plánovač turistických tras.
 • Žampionová polévka apetit.
 • Bělení zubů drogerie teta.
 • Tělesná výchova 1 třída.
 • Jaromer zpravy.
 • Vodorovne praskliny v novostavbe.
 • Chorchoj himalájský.
 • Bazar sklo porcelán.
 • Firo tour last minute sardinie.
 • Loituma ievan polkka.
 • Tolerance m6.
 • Baseball me u23.
 • Free design wordpress theme.
 • Bmp animace.
 • Potsdamer platz.
 • Nejdůležitější spojenec čsr.
 • Ortofotomapa brno.
 • Micro sim na nano sim.
 • Katedra zču.