Home

Kontuze plic

PPT - Plicní kontuze na Chirurgické klinice FN v Plzni (TC

Kontuze je odborný lékařský termín pro pohmožděninu nebo zhmožděninu. Může postihnout podkoží, chrupavky, svaly nebo kosti, ale také vnitřní orgány, jako je mozek, srdce, plíce, játra, ledviny nebo slezina. Článek popisuje příčiny, příznaky a možnosti léčby kontuzí 6.5 Poranění plic 6.5.1 Kontuze plic. Plicní kontuze je nejčastějším následkem tupého hrudního traumatu. Může být způsobena násilím působícím přes hrudní stěnu na plicní parenchym přímo či decelerací nebo v rámci vysokoenergetických poranění absorbcí kinetické energie střely Mince Československa 1918-1992, České republiky a Slovenské republiky 1993-2020 autor: Novotný Vlastisla Kontuze plíce RTG: kontuze obou plic, oboustranný pneumothorax, pneumomediastinum, podkožní emfyzém, fraktura klíčku vpravo CT: kontuze obou plic, vlevo s pneumatokélou. Kontuze plíce kontuze x atelektáza. Fraktury žebe Vyšetření hrudníku z pohledu pneumologa zahrnuje vyšetření pohledem, kde si všímáme především abnormálních tvarů hrudníku a typu dýchání.Dále vyšetření pohmatem, kde zkoumáme hrudní chvění a pleurální tření.Poklepem, kde srovnáváme symetrii poklepu (zjišťujeme patologická ztemnění či poklep hypersonorní) a topografické vymezení plic

3

6.5 Poranění plic 6.5.1 Kontuze plic. Plicní kontuze je nejčastějším následkem tupého hrudního traumatu. Může být způsobena násilím působícím přes hrudní stěnu na plicní parenchym přímo či decelerací nebo v rámci vysokoenergetických poranění absorbcí kinetické energie střel Sériová zlomenina žeber - zlomenina 3 a více žeber nad sebou, jednostranně či oboustranně, vysoké riziko hemothoraxu, kontuze plic či srdce. Okénkové (dvířkové) seriové zlomeniny - vzniká při dvojité sériové zlomenině žeber, k příznakům patří tzv PORANĚNÍ HRUDNÍKU K poraněním hrudníku dochází často při autonehodách, pádech, přejetích či násilí na hrudní stěnu. Je potřeba si uvědomit, že přímo v hrudníku jsou plíce, srdce a velké cévy, které mohou být poraněny také a tím ohrozit základní životní funkce a život pacienta

kontuze. kontuze contusio - zhmoždění, pohmoždění. Tupé, nepronikající poranění. K. kůže, kloubů, svalů, vnitřních orgánů, hrudníku, mozku atd. významných nitrohrudních poranění (kontuze plic)) • Vrátkové vylomení hrudní stěny = Dvojitá sériová fraktura (dvě paralelní linie, vrátková či dvířková fraktura) • Paradoxní pohyb (Segment hrudní stěny nemá kontinuitu se zbylým skeletem hrudního koše a nesleduje dechové exkurze Kontuze plic jednostranná podle rozsahu: 50-100: 8.31: Kontuze plic oboustranná podle rozsahu: 75-150: 8.32: Lacerace plic jednostranná.

Video: Kontuze: co to je plus příčiny, příznaky a vhodná léčba

6 Poranění a náhlé příhody hrudní Specialni chirurgi

 1. Večer Chirurgické kliniky 9.4.2008 PK- diagnostika- CT dokumentace Oboustraná kontuze plic (obraz splývajících alveolárníchkondenzací. Vlevo navíc hemothorax a drobný PNO. Kontuze vlevo má vzhled neostře ohraničené kondenzace parenchymu. Vpravo kontuzní změny jen diskrétně naznačené při dolní části hilu
 2. ologii označuje jako fluidothorax.Není to nemoc sama o sobě, ale pouze příznak mnoha onemocnění. Než si o něm řekneme více, je nutné v několika větách shrnout anatomické poměry v hrudníku.. V hrudníku se uprostřed za hrudní kostí nachází srdce, za ním probíhá průdušnice, jícen a aorta
 3. Při zánětech plic je punkce výpotku nutná jen výjimečně. Punkci je třeba provést při hemotoraxu či chylotoraxu, protože je zde obvykle nutná další léčba. Léčebné důvody hrudní punkce: Výkon se provádí při dechové tísni vyvolané velkým pohrudničním výpotkem nebo s cílem podat do pohrudniční dutiny některé.
 4. Kontuze (zhmoždění) plic. Téměř každé závažnější trauma hrudníku je provázeno kontuzí plic. Jedná se o anatomické a funkční poškození charakterizované rupturami (prasknutím), prokrvácením a edémem plicního parenchymu. Kontuzní plíce je predisponovaná k ARDS a bakteriální infekci. Vyžaduje pečlivou observaci
 5. Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1

kontuze, kontuse - ABZ

Kontuze plic Pohyb bránice Ultrasonografie hrudníku. A -linie (Air) B -linie (tekutina) Sliding, seeshore sign. Fluido/hemothorax Rozlišení již 20 ml (RTG 200 ml) Přesné určení místa punkce Rozlišení koagul, srůstů . Diagnostika pneumotoraxu T zlatý standar Patofyziologie: Kontuze a traumatický intracerebrální hematom tvoří vzájemně se prolínající klinickou jednotku, jež se v 90% vyskytuje ve frontálních nebo temporálních mozkových pólech. Vývoj původně čisté kontuze v traumatický intracerebrální hematom je v literatuře popisován asi u 50% traumat(19) Kontuze hrudníku: Tupý náraz na hrudník; Hematomy + excoriace, bolest Kontuze plic - prokrvácení tkáně - expectorace krvavého sputa, bolest, hypoventilace - riziko nasednutí infekce Poranění bronchu - krvácení, emfyzém, pneumothorax Kontuze srdce - arytmi Naražená žebra jsou velice častým problémem, který vzniká následkem úrazů spojených s úderem do hrudníku (například náraz hrudníku na volant při autonehodě, pády na hrudník nebo úder do hrudníku při rvačkách, apod.). Článek popisuje nejčastější příčiny, příznaky a možnosti diagnostiky a léčby naražených žeber Kontuze plic - traumatické poškození plicního parenchymu s následným lokalizovaným edémem a prokrvácením bez lacerace - je to hlavní faktor rozhodující o osudu nemocného při poranění hrudníku - je obvykle spojena s dalšími závažnými nitrohrudími poraněním

Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu: 10 - 30: Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná Kontuze plic podle rozsahu: jednostranná. Etiopatogeneze bývá různorodá. Může se jednat o přímé poškození plic (např. kontuze plic, aspirace, difuzní plicní infekce, inhalace toxických plynů) nebo nepřímé poškození plic (sepse, pankreatitida, masivní transfuze, polytrauma bez primárního poranění hrudníku). Při přímém mechanismu se jedná o působení noxy bezprostředně na plicní tkáň, nepřímé. Pneumothorax Vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny při ruptuře plic nebo poranění hrudní stěny Zavřený - plášťový - 15-20% - parciální - do 60% - kompletní - nad 60% Otevřený - trvalá komunikace s atmosférou Přetlakový - ventilový Přetlakový pneumothorax Bezprostředně ohrožuje život Pohyb vzduchu pouze. Plicní kontuze, také známý jako plicní zhmoždění, je modřina z plic, způsobené trauma hrudníku.V důsledku poškození kapilár se v plicní tkáni hromadí krev a jiné tekutiny. Přebytečná tekutina interferuje s výměnou plynů, což může vést k nedostatečné hladině kyslíku ( hypoxie).Na rozdíl od plicní tržné rány, jiného typu poranění plic, pohmoždění plic. Těžká kontuze žeber ve spojení s úrazem do plic může způsobit vnitřní krvácení - nahromadění krve v hrudi, a to v pleurální dutině.Z důvodu zvýšeného tlaku se poraněná plica neúčastní dýchání, pacientův stav se prudce zhoršuje, vyžaduje se okamžitá hospitalizace. Zánětlivý proces

Také může plicní kontuze výsledkem stlačení hrudníku pohmožděniny nebo pevné těžkého objektu v pádu. Tak mohou účinky traumatu projevit jako post-traumatické zápal plic, což může vést ke smrti. Pokud jde o piercing lehké otlomkamy okrajích, v tomto případě může být významná ztráta plic, UZ plic nebo elektrická impedanční tomografie) Vysoká dechová frekvence Nejnižší dechová frekvence k udržení arteriálního pH 7.25 - 7.30 Minimalizace auto-PEEP Vysoký inspirační průtok Nejnižší inspirační průtok dle dechového objemu a kontuze plic a sériové zlomeniny žeber především při izolovaném. • Funkce plic -Výměna krevních plynů -PO 2 / FiO 2 > 300 mm Hg • RTG nález -RTG, CT • Bronchoskopie -Sekrece, zánětlivé změny • Makroskopické posouzení -Patologická ložiska, infiltráty, kontuze, edém • Patologické vyšetření • Věk dárce pod 70 let Poranění hrudníku Zavřená (nepenetrující, tupá) x otevřená (penetrující) poranění hrudní stěny x poranění parench. orgánů Zlomeniny žeber jednoduché fr.(1-2) sériové fr.(3 a více) dvířkové vylomení hrudní stěny, nestabilní vlající hrudník Vlající hrudník Poranění plic kontuze plíce.

 1. Kontuze plic. Kontuze plic je nejčastějším poraněním hrudníku u dětí. Kontuze plic je provázena kapilárním únikem krve a tekutiny do alveolů a intersticia. Větší kontuze plic mohou být spojeny s rupturou plicního parenchymu, s pneumothoraxem, hemothoraxem či masivním prokrvácením plicního laloku
 2. Kontuze plic je traumatické poškození plic-ního parenchymu s následným lokalizovaným edémem a prokrvácením bez lacerace. Její roz-sah dramaticky rozhoduje o osudu nemocného při poranění hrudníku. Lacerace plic je roztržení plíce, které se vy-skytuje častěji u penetrujících a perforujících poranění než u tupých
 3. U kontuze plic Využívá se také u dětí, např. u dětí, které se narodí s vrozenou brániční kýlou či srdečním defektem neslučitelným se životem Napojení může též pomoci překlenout rizikovou dobu po operačních zákrocích na srdci či plicíc
 4. Kolaps plic . obstrukční kolaps - při stlačení bronchu (patologickým obsahem lumen nebo tlakem z okolí) se vzduch z alveolů vstřebá . kompresivní kolaps - vytlačení vzduchu z plicní tkáně při nahromadění tekutiny (nebo i vzduchu u PNO) . po kolapsu se plíce opět může rozvinout do normálu ale déletrvající kolaps vede ke kolapsové induraci plíce (splenizace - tkáň.
 5. 4. listopad 2012 hemoptyza-hemoptoe-priznaky-projevy-symptomy... teleangiektázie, plicní infarkt, traumata a kontuze plic, plicní hypertenze, tuberkulóza atd. Podobné Témata jako Hemoptýza, hemoptoe - vykašlávání, chrchlení krve - příznaky.
 6. Zhmoždění (kontuze) dolní části zad a pánve. Dobrý den, potřebovala bych poradit... Kontuze zad a výhřez ploténky Dobrý den. Zánět plic Dobrý den. Měla jsem zápal plic . Na RTG bylo zastření 20mm. Doktor mi nic neřekl... Úzkost a celková neschopnost Dobrý den, Je mi 27 a od ukončení střední školy jsem pořádně.

Kontuze je uzavřené mechanické poškození měkkých tkání nebo vnitřních orgánů bez viditelného narušení jejich anatomické integrity Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury azbestóza. Ženu M. D., nar. 1972, jsme přijali dne 26. června 2006 s diagnózou: polytrauma, fraktura 5.-8. žebra vlevo, oboustranný pneumotorax a hemotorax, kontuze plic, traumatická amputace předloktí a tržné rány paže levé horní končetiny, kontuze jater, nedislokovaná fraktura orbity, tržná rána na hlavě. Trauma vzniklo následkem pracovního úrazu ze dne 23. června 2006 kontuze - zhmoždění mozku různého stupně, lacerace mozková, penetrující poranění, difuzní axonální poranění (DAP), že se objeví a to zvláště pak zápal plic, záněty močového měchýře, zánětlivá onemocnění krve, případně infekce mozku a mozkomíšního moku nazývaná meningitida Na základě kvantifikace tìchto abnormálních nálezů jsou dnes definovány dvě základní klinické jednotky - acute lung injury (ALI) a acute respiratory distress syndrome (ARDS). Etiologie I. Přímé poškození plic .aspirace .difuzní plicní infekce (bakteriální, virová apod.) .tonutí .toxická inhalace .kontuze plic II

Dále pak je komplikací pneumotorax a hemotorax, kdy se do hrudní dutiny dostává vzduch nebo se plní krví, či kontuze plic. V některých případech je zlomenina žeber spojená také s poraněním hrudních obratlů. Typ zlomeniny Kontuze (kontuze) mozku je traumatickým poškozením struktur spojených s mozkem, ke kterým dochází při aplikaci mechanické síly. Každá část mozku může být ovlivněna, ale nejčastěji jde o póly čelních laloků, bazální (dolní) části čelních a temporálních laloků

Při vyšetření lze pozorovat kyfózu, příp. kyfoskoliózu. Pozornost se zaměřuje i na přítomnost pooperačních jizev v souvislosti s operacemi srdce a plic (sternotomie, mezižeberní prostory). Dýchání Eupnoe je normální dýchání o frekvenci 16 - 18 vdechů za minutu Aby se předešlo rozvinutí plicní kontuze v ARDS, je třeba být podle docenta Havlíčka aktivní, zaujmout komplexní přístup a rychle se rozhodovat. větší defekty způsobují útlak plic, mediastina a dochází k rozvoji kardiorespiračního selhání poranění (kontuze plic) • Vyskytuje se při mnohočetných fr. žeber, kdy segment hrudní stěny nemá kontinuitu se zbylým skeletem hrudního koše •Důsledkem je paradoxní pohyb vylomeného segmentu • Dg. abnormální pohyby hrudníku, krepitac Až později jsem se z lékařské zprávy dozvěděla pravdu o rozsahu jejích zranění - vybírám jen některá: kontuze plic, fraktura pravého klíčku a levé lopatky, zlomenina obou ramének stydkých kostí, na CT mozku vícečetná kontuzní ložiska a parafalcinní hematom, rozvoj sepse s multiorgánovým selháváním, krvácení.

Kontuze plic jednostranná podle rozsahu. 50-100. 8.31. Kontuze plic oboustranná podle rozsahu. 75-150. 8.32. Lacerace plic jednostranná. Informace a články o tématu Plicní hypertenze příznaky, projevy, symptomy. Praktické tipy o zdraví a Plicní hypertenze příznaky, projevy, symptomy. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit kontuze plic; atelektázy plic, bronchiektázie; Léčba. Léčba by měl být zaměřena na základní onemocnění. Zjednodušeně lze říci, že hypoxii řešíme podáváním kyslíku a zvýšením tlaku v dýchacích cestách, což zlepší difuzi kyslíku a upraví nepoměr mezi ventilací a perfuzí plic. V neposlední řadě je.

přímé poškození plic: kontuze, aspirace, difuzní plicní infekce, inhalace toxických plynů a par, inhalace horkých plynů a par, plicní embolie ---působení noxy bezprostředně na plicní tkáň nepřímé poškození plic:sepse, polytrauma, pankreatitidy, masivní transfúze, vzácně po mimotělní Poranění míchy nebo míšní poranění, lék. též míšní léze je souborný název pro devastující změny v míše, které způsobí dočasně nebo trvale změny její funkce.Změnou je například ztráta motoriky, čití nebo autonomních funkcí těla využívajících míchu pod místem míšní léze kontuze plic, proto s odstupem 24 hodin musíme zajistit provedení kontrolního klinického a rentgenového vyšetření plic. Sériové zlomeniny žeber vznikají působením velkého násilí na větší plochu hrudníku a jsou charakterizovány zlomeninami tří a více žeber v jedné sagitální linii. Klinicky zjišťujem Kontuze plic 50-53 2.5. Respirační insuficience jejich vzájemná souhra zajistí adekvátní funkci plic. Základem vdechu (inspiria) je zvětšení dutiny hrudní, která se zdvižením žeber rozšiřuje předozadně i příčně, stahem kleneb bránice se zvětšuje i v kraniokaudálním směru. Zatímc Úvod •Hrudní koš chrání životně důležité orgány - plíce srdce, velké cévy, trachea bronchy, jícen •Mechanizmy poranění - kontuze , komprese, decelerace x penetrující poranění (bodná a střelná) •Poranění hrudního koše - žebra, sternum •Poranění pleurálního prostoru •Poranění nitrohrudních orgánů - plíce, bránice

Vyšetření hrudníku (pneumologie) - WikiSkript

Odborné monografie. 2018. GÜRLICH, Robert; a kol. Peritonitis. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2018. 264 s. Edice: Jesenius. ISBN 978-80-7345-584-2. 201 Organický psychosyndrom. 25.5.2005 | Marcela Palásková Můj druh (63) prodělal před 3 lety těžkou autohavárii s polytraumatem - kontuze plic, pneumothorax, st. p. drenáži a UPV, kontuze mozku - st. p. neurochirurg. evakuaci a revizi pro pneumocephalus, hygroma subduralis, organický poúrazový psychosyndrom Bolest na hrudi mívá často charakter tlaku, pocitu sevření. Při zjišťování původu bolesti je důležité ptát se na její lokalizaci, zda se šíří z místa vzniku, jaký má charakter, trvání, zda existuje úlevová poloha, spouštění mechanismus, zda jsou přítomné další symptomy jako bušení srdce, pocení, dušnost, nevolnost atd

Povrchní a hluboká poranění a kontuze ----- 1.1 Rána povrchní á 1cm - kůže 2 1.2 Rána povrchní á 1cm - kůže + podkoží 3 150 8.29 Tenzní pneumotorax 120 8.30 Kontuze plic jednostranná podle rozsahu 50 - 100 8.31 Kontuze plic oboustranná podle rozsahu 75 - 150 8.32 Lacerace plic jednostranná 100 8.33 Lacerace plic. 8.30 Kontuze plic jednostranná podle rozsahu 8.31 Kontuze plic oboustranná podle rozsahu 8.32 Lacerace plic jednostranná 8.33 Lacerace plic oboustranná 8.34 Poranění průdušky 8.35 Poranění hrudního jícnu 8.36 Poranění bránice podle rozsahu 8.37 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění hrudník Kontuze plic 25 128 Kč Lacerace plic 37 692 Kč Poranění průdušky 37 692 Kč Poranění hrudní části průdušnice 25 128 Kč Poranění pohrudnice 708 Kč Poranění jícnu 37 692 Kč Poranění bránice 25 128 Kč Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů součet bodů přísl. položek, nejvýše však 100 512 K Zmoždení-kontuze kolena. Ortopedie Zuzana 8.3.2014 Dobrý den je mi 14 let a před 2 dny jsem spadla na dlažbu, koleno mi hned začalo natíkat tak jsme jeli do nemocnice kde mi z kolene dali pryč krev a dali mi obvaz s dlahou. Chci se zeptat jestli je normální že mi tuhne chodidlo a špatně se sním pohybuje a jestli po uzdravení budu. Pohmoždění (kontuze) plic - při úrazu se roztrhnou malé cévy v plicích, které způsobí krvácení do okolí, následkem čehož jsou poruchy ventilace, výměny plynů. jednoduchá kontuze (nebývá porušena ventilace) těžká kontuze (bývá provázena dechovou nedostatečností

Kontuze plic — buy policeman & mor

Poranění a záněty plic. KONTUZE PLIC. traumatické poškození plicního parenchymu s následným lokalizovaným edémem a prokrvácením bez lacerace. obvykle spojena s dalšími závažnými nitrohrudními poraněními. mechanismus vzniku-tupá poranění hrudníku-30-70%. komprese, rychlá dekompres poranění plic (lacerace, kontuze) pneumothorax, hemothorax poranění v horní hrudní apertuře (poranění nervů a cév) Život ohrožující stavy: obstrukce dýchacích cest tenzní a otevřený pneumothorax masivní hemothorax (↑1500 ml krve) nestabilní (vlající) hrudník ruptura bránice → herniace břišních orgán Syndrom bolestivého ramene trápí nejen vás. Na Vitalion.cz se dočtete, jaké příznaky a zkušenosti mají ostatní a jaké léky jim pomohly Zobrazení plic Hynek Mírka, Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň CT - oboustranný pneumothorax - pneumomediastinum - kontuze obou plic - lacerace levého hlavního bronchu - emfyzém hrudní stěny Fluidopneumothorax - kombinace tekutiny a plynu v pleurální dutině - vodorovné hladiny v pleurální dutině - pokud je v. můžeš zkontrolovat rtg plic - měkkých tkání dívej se po takových detailech jako jsou kontuze plic, pneumotorax a přítomnost tekutinv v pleurální dutině. Potencionálně smrtelné poranění (POTENTIALLY LETHAL INJURIES) Zaměř se na 5 potencionálně smrtících poranění, která mohou být zjištěna při prvotním vyšetření

Úrazy hrudníku v PNP/SŠ (sestra) - WikiSkript

Kardiogenní šok u psů . 08.10.2013 . Autor: Karina Bouchaud . Kardiogenní šok je nejčastěji spojován s dysfunkcí silným levé nebo pravé komory, ale i jiné problémy, což způsobí stlačení srdce, může také hrát roli. Snižování zdvihový objem srdce může vést k silnému poklesu krevního tlaku, který by narušila výživu tkání.Možné příčiny jsou také úniku. Poranění míchy nebo míšní poranění, lék. též míšní léze je souborný název pro devastující změny v míše, které způsobí dočasně nebo trvale změny její funkce.Změnou je například ztráta motoriky, čití nebo autonomních funkcí těla využívajících míchu pod místem míšní léz

PORANĚNÍ HRUDNÍKU - příčiny, rozdělení, postup

V případě poškození plic může dojít k zástavě dýchání. V poškozené oblasti může dojít ke vzniku modřiny. Velikost a jas modřiny závisí na počtu poškozených nádob. Když se zotavíte, změní se barva výsledného traumatu hematomu: od karmínového až po hnědý, pak se změní na žlutou • Metoda je určena pro pacienty s těžkým postižením plic a/nebo srdce-potenciálně reversibilní stav , podpůrná metoda-VČASNÁ INDIKACE-prodleva v indikaci znamená riziko vzniku nezvratných orgánových změn • Nejčastější indikace V-V ECMO : ARDS, těžká pneumonie, kontuze plic, obstrukce dýchacích cest hematogenně nejčastěji do plic, jater, regionálních uzlin. nepoužívá se TNM klasifikace, ale National-Wilms' Tumor-Studies (NWTS) klasifikace (dělení do 5 stádií) symptomatologie. asymetrické vyklenutí břicha. hmatný tumor. vzácně hematurie. kontuze - zhmoždění. Rozsahu, délce a hloubce traumatického šoku (nepříznivé faktory - intenzívní bolest, velká krevní ztráta, rozsáhlé kontuze tkání, poškození plic a myokardu (PNO, hemotorax, kontuze plic a myokardu) Postižení vitálních funkcí - kombinací se zástavou D a KO Nutnosti rozsáhlého operačního výkonu v časné fázi.

kontuze Velký lékařský slovník On-Lin

 1. Kontuze sleziny: 12 564 Kč Průběh covidu jsem měl spíše lehčí, než mi do toho nastoupil zápal plic, říká šéf Motola po prodělání nemoci; Ministr Brabec má zdravotní problémy. Místo na tiskovou konferenci zamířil do nemocnice; Situace je křehká, řekl Blatný. Podle něj nelze vyloučit, že by se opatření mohla.
 2. příčiny hemoptýzy - zdroj dýchací ústrojí dýchací cesty bronchiektázie, chronická bronchitida, cystická fibróza, ca, adenom, broncholit, endometrióza plicní parenchym rozpadové procesy (absces, tbc, mycetom), kontuze plic plicní cévy tromboembolie, mitrální stenóza, Wegenerova granulomatóza, AV malformace koagulopatie.
 3. Kontuze kolena je charakterizována klíčky, ramenní skloubení), o procesech v hrudní stěně i v části břišní Je posuzována šíře stěny . BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - pneumotorax, hemotorax, kontuze plic, poranění bronchů. břicho: známky pohmoždění břišní stěny, napětí, bolestivá reakce na dotek . Vypracované-otázky.
 4. kontuze plic pankreatitida inhalační trauma závažné popáleniny nekardiogenní šok intoxikace mnohočetné krevní převody nebo tzv. s transfuzí asociované akutní plicní poškození (Transfusion-Related Acute Lung Injury - TRALI) plicní vaskulitidy tonutí Tab. 2. Berlínská definice ARD

277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady ..

Bolestné pracovní úraz - Náhrady škod

Voda na plicích Medicína, nemoci, studium na 1

Před šesti měsíci autonehoda, polytrauma: fraktura klíční kosti vpravo, infrakce sterna, kontuze plic, subarachnoideální krvácení fronto-parietálně vpravo. Při CT mozku jako náhodný nález byl malý meningeom frontálně vlevo. Subjektivně zcela bez obtíží, neurologicky bez deficitu. Operace tumoru provedena dne 02. 06 AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INSUFICIENCE I. ARDS Acute respiratory distress syndrome je definován jako • proces nekardiogenního (non-hydrostatického) plicního edému a hypoxie • syndrom zánětu a zvýšené permeability ve spojení s klinickými, RTG a fyziologickými abnormalitami • onemocnění s akutním nástupem • oxygenační index: PaO[2] / FiO[2 ]= 200 mmHg • RTG nález. OBSAH // AUTORSKÝ KOLEKTIV...V // 1. ÚVOD...1 // lose/ Vodička // 2. CHIRURGICKÁ ANATOMIE // HRUDNÍKU...3 // liti Valenta, Pavel Piala // 2.1

Hrudní punkce a drenáž - Anamneza

Rozsáhlý defekt břišní stěny s maximem v mesogastriu, prominující střevní kličky, absence větší části přímých svalů břicha. Bez zn. ileu, či jiné zásadní patologie břicha a malé pánve 29 Gangréna plic 30 Akutní plicní hemoragie 31 Multirezistentní tuberkulóza 32 Nejasný intersticiální plicní proces V. Hrudní traumata 34 Bodná poranění hrudníku a břicha 35 Bodné poranění srdce 36 Fraktura žeber 2.-4. vlevo, osteosyntéza, kontuze plic 37 Fraktura manubria sterni 38 Nepenetrující poranění bránic Byla transponována letecky do úrazového centra nejbližší nemocnice, asi 50 km od místa poranění s těmito diagnózami: otřes mozku, distorze krční páteře, kontuze plic s fluidotoraxem, odlomení proč. transversus Th I-IV vlevo, luxace klíční kosti vlevo, kontuze pánve, otevřená luxace obou kolen s decollement bérce. mozku, distorze krční páteře, kontuze plic s fluidotora-xem, odlomení proc. transversus Th I-IV vlevo, luxace klíční kosti vlevo, kontuze pánve, otevřená luxace obou kolen s decollement bérce vpravo, paréza n. fibularis vpravo. Bezodkladně byla provedena drenáž fluidotora-xu, revize obou kolen a jejich stabilizace. Univerzita Karlova vPraze 1. lékařská fakulta Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Ošetřovatelství ID studijního oboru:5341R00

PPT - Biochemické monitorování kriticky nemocných

Úrazy a zranění způsobené airbagem - mechanismus poranění

 1. (1) Náhrada za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, a to za bolest způsobenou újmou na zdraví, její
 2. Definice slova aspirace ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c
 3. hrudníku - pneumotorax, kontuze plic, fraktura žeber. Tato sdružená poranění zhoršují prognózu a prodlužují délku hospitalizace. Vstupně je pro - to nezbytné provedení celotělového spirálního CT dle algoritmu polytraumatu. Při vstupním ošetření popálených ploch je nutné pátrání p
 4. Prohlížeč MKN-10 klasifikac
 5. 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ..
 6. Poranění mozku - MUNI ME
 7. Chirurgie hrudníku - maturitní otázka Biologie-chemie

Naražená žebra (kontuze, zhmoždění žeber): příznaky

 • Veterinární komora petpasy.
 • Echt akropolis.
 • Candiru.
 • Kramer austria.
 • Dopravní omezení praha.
 • Nepožádáš manželky bližního svého.
 • Wall street film.
 • Kostym batman.
 • Botanická zahrada význam.
 • Marantz gramofon.
 • Jason žbirka.
 • Mořská sůl do koupele diskuze.
 • Mongoose enchant.
 • Jak přesunout dropbox na jiný disk.
 • Michelin crossclimate 205/55 r16.
 • Windows 7 upgrade tools.
 • Strevni plisen.
 • Blahobyty.
 • Ohřívání vařených brambor.
 • 2. kolo přijímacího řízení na sš 2019 praha.
 • Třetí princ kaštánek.
 • Kdy sklízet aronii.
 • True 10 bit monitor.
 • Limonádový joe aneb koňská opera so far.
 • It skoleni.
 • Narok na boty.
 • Eagle download free.
 • Film patriot recenze.
 • Ponorka s 80.
 • Velikost dlaně.
 • Záhřeb památky.
 • Výtok z pochvy u feny.
 • Utopie kniha.
 • Dotace na včely 2019.
 • Jak na stenice babske rady.
 • Tlačítko sdílet gif.
 • Mléčná dráha prezentace.
 • Brichta bez brýlí.
 • Bolest pod dolni celisti.
 • Ikea pax roh.
 • Mirai bubenik.