Home

Lupenitá stélka

Terčovník zední - PřírodaČeska

Terčovník zední (Xanthoria parietina). čeleď Teloschistaceae. Vzrůst: lupenitá stélka, až 10 cm široká, žlutá až dooranžova, zespodu bělavá. Stanoviště: roste na dřevě, borce stromů a keřů, na zdech, plotech, střechách, na skalách výjimečně; snáší znečištění (i těžké kovy), častý v blízkosti lidských sídel. Lupenitá větvená stélka vyrůstá v trsech z jednoho místa a vytváří tak na plochém podkladu keříčkovité na větvích až kulovité keříčky velikosti až 10 cm. Vrchní část stélky má barvu zelenošedou, spodní je bělavá. Využití. Stélky jsou jedlé. Je možné je přidávat do chlebové mouky Lupenitá stélka mechorostů má opravdu vzhled lupínků, které jsou přitisklé k zemi. Vyskytuje se u menšiny druhů mechorostů a je trochu netradiční - rozhodně si tímto způsobem laik mechorost nepředstavuje. Lupenitou stélku najdeme třeba u dále probíraného druhu porostnice lupenitá stélka; rozmnožování: pohlavně, vegetativně (mističky) sporofyt (= noha, štět, výtrusnice) dozrává uvnitř gametofytu; systém - 2 velké třídy; Marchantiopsida; Jungermanniopsida; Marchantiopsida; komplexní stavba stélky - rozlišena na fotosyntetickou a zásobní část; tendence k redukci sporofyt Lupenitá stélka - plochá, k podkladu přirůstá jen některými místy, část laločnaté stélky může od podkladu odstávat. Keříčkovitá stélka - se substrátem je v kontaktu jen v bazální části, je vystoupavá nebo převislá

stélka: - lupenitá: není rozlišení na kauloidy, ale je nápadná rozdíl mezi svrchní a spodní stranou jsou zde i výjimky s rozlišenou stélkou; fyloidy nemají vyvinuté střední žebro a vyrůstají ve dvou řadách; mrštníky = sterilní buňky v tobolkách, které napomáhají rozšiřování výtrusů hygroskopickými pohyb -lupenitá plochá stélka přichycena k podkladu příchytnými vlákny - hojně roste na vlhkých a stinných místech. Mechy - vyšší výtrusné rostliny-rozlišené tělo - příchytná vlákénka -lodyžka s lístečky. Lišejník (latinsky Lichen), někdy lichenizovaná houba, je symbiotické společenství houby a řasy či sinice (tedy fotobionta neboli fykobionta). Vědecký obor studující lišejníky se nazývá lichenologie.. Fotobiontem je řasa nebo sinice, mykobiont je vřeckovýtrusná nebo vzácně i stopkovýtrusná houba.Vzájemné vztahy mezi fotobiontem a mykobiontem nejsou ještě přesně.

Zleva: pukléřka islandská - keříčkovitá stélka (zeleně); mapovník zeměpisný - korovitá stélka (žlutě); terčovka bublinatá - lupenitá stélka (modře). prsten klobouk pochva třeň zelené řasy (nebo sinice) houbová vlákna vytváření organických látek - fotosyntéz Stélka rozlišena na základní pletivo, tvořené většinou tenkostěnnými, parenchymatickými buňkami a na asimilační, chlorenchymaticko-aerenchymatické pletivo se systémem obvykle polygonálních dýchacích dutin (tzv. složitá lupenitá stélka). Rhizoidy dvojího druhu, hladké a čípkaté (Marchantiales) Stélka je lupenitá, tvořená jednoduchými okrouhlými laloky o průměru 8-40 (50) mm, většinou s potrhaným a podehnutým okrajem. Svrchni strana za sucha světle šedá až šedohnědá, někdy jemně políčkovitě rozpukaná, při okraji s nenápadnými sorediemi, bez isidií; při vysoké vlhkosti je svrchní strana stélky.

PPT - Lišejníky PowerPoint Presentation, free download

Větvičník slívový - Wikipedi

 1. lupenitá stélka dutohlávek vytváří podecia : Parmelia physodes - Terèovka bublinat.
 2. lupenitá stélka dutohlávek vytváří podecia : Parmelia physodes - Terčovka bublinat.
 3. Pokud pořizujete stélky do uzavřené konfekční obuvi, doporučujeme původní stélku (vložku) z obuvi vyjmout, změřit délku a zakoupit biomechanickou aktivní stélku stejné délky

tělem je stélka - nejjednodušší je lupenitá (játrovky, např. na vlhkých zdech), další je rozlišená (rhizoidy, kauloid a fyloidy - příchytná vlákna, lodyžka a lístky) nemají pravé cévní svazky; funkce a využití: nasávají a zadržují vodu, hnojivo (rašeliník - rašelina), fotosyntéza, dřív jako izolac lupenitá stélka játrovky ROZMNOŽOVÁNÍ: Z výtrusu vyroste nová rostlinka = PRVOKLÍEK , z kterého vyrostou samčí pohlavní orgány = PELATKY mající samí pohlavní buňky = SPERMATOZOIDY (mají 2 biþíky, jsou pohyblivé) a samičí pohlavní orgány = ZÁRODENÍKY mající samií po hlavní buňky = VAJENÁ BUŇKA tělo: stélka (stavba: vrstva korová - fykobiont - mykobiont - vrstva korová - příchytná vlákna, hyfy) korovitá - celou spodní stranou přirůstá k podkladu (lišejník zeměpisný) lupenitá - rozprostřená do plochy, volné okraje laločnaté (terčovky) keříčkovitá - větvená, upevněná v jednom místě (dutohlávky Hypogymnia physodes (terčovka bublinatá) -lupenitá stélka, rtovité sorályse sorediemi Xanthoria parietina (terčníkzední) -lupenitá stélka, apothecia Peltigera sp. (hávnatka) -lupenitá stélka, rhiziny, izidie Cladonia fimbriata (dutohlávka třásnitá) -dimorfická stélka, podecia Baeomyces sp. (malohubka) -apotheci

Ústav botaniky a zoologie, Brno: kryptogamyTerčovník zední | NaHouby

Mechorosty - Biomach, výpisky z biologi

keříčkovitá stélka. např.: dutohlávka lesní (Cladonia arbuscula), pukléřka islandská (Cetraria islandica), provazovka (Usnea)přirůstá k podkladu: v jednom místě, lze snadno oddělit lupenitá stélka. např.: hávnatka psí (Peltigera sp.), terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes), terčovka skalní (Parmelia sulcata)přirůstá k podkladu: na více místech, mívá rhiziny. BIOINDIKÁTOR Stélka lupenitá Stélka listnatá KOSMOPOLITNÍ Pelatky Zárodečníky Štět s tobolkou spóry prvoklíček Rodozměna nejstarší suchozemské rostliny vznikly ze zelených řas nemají VODIVÁ PLETIVA a PODPŮRNÁ PLETIVA rostou v trsech - podpírají se - drobný vzrůst Jde o výtrusné rostliny mající stélku. Popis. Stélka je dvojtvará.. Primární stélka je lupenitá, rychle mizí, obvykle chybí. Podécia jsou až 100 mm vysoká, od poloviny výšky keříčkovitě větvená. Větve jsou 0,5-2 mm silné, šedozelené až žlutozelené, matné, v úžlabí někdy s nepravidelným otvorem

Terčovník zední - PřírodaČeska

Oddělení: Mechorosty Třídy: Játrovky, Mechy. Zástupci mechorostů. Játrovky. Porostnice mnohotvárná(mnohotvará)- Vlhká místa- Lupenitá stélka- Intenzivně tmavě zelenáMechy. Ploník obecný- Několik druhů ploníků(špatně rozeznatelné)- Stélka s výtrusnicemi opatřenými čepičkami ( nese štět s tobolkou a) korovitá stélka 1) stélka odstává od podkladu b) keříčkovitá stélka 2) stélka přirůstá celou plochou k podkladu c) lupenitá stélka 3) stélka větvená a odstává od podkladu 14. Přiřaď k sobě rodová a druhová jména lišejníků: a) terčovka 1) islandská b) dutohlávka 2) zedn

porostnice mnohotvárná: lupenitá, vidličnatě větvená, dvoudomá stélka vytváří stopkaté terče, nesoucí samčí či samičí gametangia, vlhká a stinná místa; třída: Mechy( Bryopsida) nejdokonalejší a druhově nejbohatší třída mechorostů( 15 000 druhů Lupenitá stélka s apothecii; žluté zbarvení je způsobeno antrachinony. Výskyt: epifyticky na dřevě, zvláštěna stromech podél komunikací, dřevěči epiliticky na skalách; častý nitrofilní druh - stélka je buď rozlišena na lodyžku a lístky nebo nerozlišená (lupenitá) - odlišená svrchní a spodní strana - lístky většinou nemají střední žebro a vyrůstají na lodyžce ve třech řadách - v tobolkách najdeme výtrusy a kromě nich i sterilní buňky - mrštníky - napomáhají šíření spor pomocí vláke stélka je bu ď rozlišená na lodyžku s lístky, nebo je plochá a lu penitá drobné jednobun ěčné rhizoidy pohlavní orgány (pelatky a zárode čníky) často vyr ůstají na stopkách zástupci: porostnice (Marchantia) - robustní lupenitá stélka, místy je na vlhkých místech velmi hojná, často roste ve sklenících.

Vyšší rostliny - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. lupenitá stélka se zanořenými pohlavními ústroji; sporofyt a gametofyt v rovnováze; asi nejpůvodnější třída; hlevík tečkovaný; Třída Mechy. stélka vždy tvoří lodyžkou s lístky; dobře vyvinutý prvoklíček (většinou vláknitý) rostou v polštářích, trsech, povlacích, visící mechy atd
 2. Gametofyt tvoří zelená lupenitá stélka, protálium. Kapradiny jsou typické suchozemské rostliny, dávající přednost vlhkým stanovištím a horkému klimatu. Třída kapradin zahrnuje několik řádů, ze kterých jsou vybrány jen některé
 3. Stélka je korovitá (lišejník zeměpisný), lupenitá (terčovka bublinatá) nebo keříčkovitá (dutohlávka sobí) Další informace a obrázky zástupců najdete na: Ohoubach.blogspot.com - atlas hlenek a dřevokazných hub www.naturfoto.c
 4. b) lupenitá - stélka do plochy, k podkladu přichycena menší plochou, lze dobře oddělit (hávnatka psí) c) keříčkovitá - přichycen na 1 místě, rostou do výšky (dutohlávky) Rozmnožování - pohlavně se rozmnožuje pouze houba - aby * nový lišejník musí se houbové vlákno setkat s odpovídající sinicí, nebo řaso
 5. tělo - stélka : 1. korovitá - celou spodní částí je připevněna k podkladu (na stromě) 2. lupenitá - spodní částí je přichycená, ale okraje jsou volné a laločnaté - nejčastěji; 3. keříčkovitá - přichycená jen jednou část

Mechorosty☘ - Přírodopis pro základní školy 7

mechorosty - zsjiraskova

Lišejník - Wikipedi

 1. lupenitá stélka. rozmnožování: pohlavně, vegetativně (mističky) sporofyt (= noha, štět, výtrusnice) dozrává uvnitř gametofytu. zástupci. porostnice mnohotvárná (Marchantia polymorpha) - dvoudomá. trhutka plovoucí (Riccia fluitans) MECHY (Bryophyta) nejstarší fosílie z perm
 2. = větvená stélka, se kterou se můžeme nejčastěji setkat na půdě či borce a větvích stromů. Zástupci: dutohlávka sobí (Cladonia rangiferina), pukléřka islandská (Cetraria islandica), provazovka (Usnea); lupenitá = stélka rozprostřená do plochy, laločnatá
 3. Popis rostliny: Lupenitá, nepravidelně vidličnatě větvená stélka má po stranách žlábkovité, místy kadeřavé úkrojky. Na vrchní straně je olivově zelená až nahnědlá, u odumírajících rostlin má barvu červenohnědou, na rubu světle zelenou nebo nahnědlou s bílými skvrnami
 4. erálů okolo 1,8-2,2 %, tuků 1,8-2,2 %, ale 93,4-94,4 % cukrů. Ty však více než z poloviny tvoří polysacharidy lichenin a.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Játrovky - porostnice mnohotvárná -pohárky (útvary sloužící k rozmnožování), lupenitá plochá stélka - příchytná vlákna. Mechy - les, vlhká mísa, zadržují vodu. tělo (stélka) - příchytná vlákna, lodyžka, lístky, štět s tobolkou (nákres do sešitu) - D Stélka lupenitá není již pevně přirostlá k podkladu celou plochou, nýbrž poměrně volně jen částí stélky nebo jen v jednom místě (ve středu). Dá se proto od podkladu, s nímž není spojena rhizinami, oddělit. Stélka není jednolitá, ale je rozdělena na různě hluboké, často vějířovitě rozdělené laloky porostnice mnohotvárná - lupenitá vidličnatě větvená stélka, dvoudomá, na vlhkých a stinných místech . třída Mechy. dobře vyvinutý prvoklíček; u nejvyvinutějších (ploník) je ve středu lodyžky vodivé pletiv přechodným typem je stélka dimorfická - část stélky je lupenitá (thallus horizontalis) a část keříčkovitě vystoupavá (thallus verticalis) Na stélce se mohou tvořit keříčkovité útvary podecia, která na vrcholu nesou plodnice (r. Cladonia)

tělo - stélka játrovky a mechy. Játrovky porostnice mnohotvárná lupenitá stélka - stélka (tělo), kořínky (rhizoidy - jednoduchá příchytná vlákna, čerpají z vody), lodyžka (kauloid), lístky (fyloidy) -> žebrování v lístkách - o stélka lupenitá. o tobolky s výtrusy + sterilními buňkami = mrštníky Morfologie. Játrovky tvoří tři základní typy stélek.Vývojově nejpůvodnější je stélka lupenitá (frondosní), která není rozlišená na stonek a listy a tvoří pouze ploše listovité útvary (např. Marchantia), přichycené k substrátu jednobuněčnými příchytnými vlákny ().Stélku vývojově nejpokročilejších játrovek pak nazýváme stélka listnatá (foliosní) a.

Klíč k určení čeledí - botanika

Stélka, thallus - botanika jednoduché rostlinné tělo nerozlišené na kořeny, stonky a listy.Vyskytuje se již u bakterií, dále u řas, hlenek, hub, lišejníků a u mechorostů.Podle tvaru a uspořádání se rozeznává např. a) stélka foliózní, rozlišená na kořínek, lodyžku (stonek) a lístek (fyloid); b) stélka kapsální, jednoduchá neoblaněná buňka uložená ve. tělolišejníku = stélka 3 typy: A) korovitá: přirůstá celou plochou k podkladu Lišejník (Mapovník) zeměpisn 4. Dvojtvará stélka -spodní přízemní korovitá nebo lupenitá část a druhá nápadně odstávající, tzv. podetium-rosolovité stélky -stélka za vlhka rosolovité konzistence (sinice + slizovitá pochva

Umbilicaria hirsuta - pupkovka srstnatá - myko

 1. antní rostliny v prvohoráchj : 9. Většina mechorostů.
 2. Játrovky jsou jedinečné mimo jiné i tvorbou tzv. siličných tělísek, které nenajdeme u žádné jiné skupiny mechorostů. Ta jsou naplněna především terpenoidy a jinými silicemi a způsobují charakteristickou vůni některých játrovek, odpuzují hmyz a zahušťují cytoplazmu, čímž oddalují její zamrzání
 3. keříčkovitá - tvar bohatě větvených keříčků, které zřetelně odstávají od podkladu, k němuž přiléhají jen v jednom místě 4. dvojtvará stélka - spodní přízemní korovitá nebo lupenitá část a druhá nápadně odstávající, tzv. podetium - rosolovité stélky - stélka za vlhka rosolovité konzistence (sinice.
 4. Lupenitá stélka - terčovka bublinatá, odstává od podkladu. Keříčkovitá stélka - tvoří keřík (dutohlávka). Rozmnožují se úlomky, nachází se na půdě, stromech, kamenech, rostou pomalu, potrava pro Ž. Řasy
 5. Stélka přirůstá celou plochou ke skalnímu podkladu. Stélka je větvená, odstává od pokladu, tvoří keřík . Do tabulky přiřaď jednotlivé zástupce ze cvičení 2: KOROVITÁ STÉLKA LUPENITÁ STÉLKA KEŘÍČKOVITÁ STÉLKA MAPOVNÍK ZEMĚPISNÝ TERČOVKA BUBLINATÁ DUTOHLÁVKA SOBÍ TERČOVNÍK ZEDNÍ PUKLÉŘKA ISLANDSK
 6. Lišejník, lupenitá stélka. Lišejník - dutohlávka. Lišejník - dutohlávka. Detail mechové rostlinky. Detail mechové rostlinky. Tobolka mechu ploníku. Tobolka s čepičkou. Čepička tobolky. Author: Windows User Created Date: 12/01/2019 08:29:35 Title: Snímek 1 Last modified by

Stélka je lupenitá a ve stinném prostředí barvy nažloutle zelené až nazelenale šedé. V osvíceném prostředí jsou však pomerančové. U starších lišejníků může střed stélek zaniknout. Laloky jsou dlouhé, vrásčité a překrývají se, na okraji jsou až 0,7 cm široké. Spodní strana je bílá, s kořenem pokrytým. Lupenitá stélka terčovka bublinatá - velmi častý lišejník, na kmenech a větvích terčník zední - žluté až oranžové, na kmenech, stavbách, skalách hávnatka psí - leží na zemi, prorůstá mech 3. Keříčkovitá stélka dutohlávka lesní - na zemi, často větší porosty, spolu s následujícím druhem dutohlávka sobí.

lupenitá stélka

PPT - MECHOROSTY PowerPoint Presentation, free download

tělo = stélka: keříčkovitá. lišejník přirostlý k podkladu malou plochou; např. dutohlávka sobí; lupenitá. přirostlá větší části k podkladu; např. terčovka bublinatá, terčovník zední. Lišejník islandský (Cetraria islandica) je lupenitá, nepravidelně vidličnatě větevnatá stélka, má po stranách žlábkovité, místy kadeřavé úkrojky. Na vrchní straně je olivově zelená až nahnědlá, odumírající rostlina má barvu červenohnědou, na rubu světle zelenou nebo nahnědlou s bílými skvrnami Kapraďorosty (pteridofytní rostliny) Zahrnují 3 oddělení: Plavuňovité (Lycopodiophyta); Přesličkovité (Equisetophyta) ; Kapradinovité (Polypodiophyta) Charakteristika kapraďorostů Kapraďorosty patří do vývojové větve vyšších rostlin. Oproti psilofytním rostlinám je u kapraďorostů charakteristická heteromorfická rodozměna s převahou sporofytu nad gametofytem Lišejník je organismus, který se skládá z řas nebo sinic + houbová vlákna. K podkladu (skála, kámen, strom,...) jsou připevněny příchytnými vlákny = rhiziny - dochází k rozrušování hornin = biologické zvětrávání.Tělo lišejníku se nazývá stélka.Ta může být: lupenitá, korovitá, keříčkovitá, vláknitá

a) korovitá stélka 1) stélka odstává od podkladu b) keříčkovitá stélka 2) stélka přirůstá celou plochou c) lupenitá stélka k podkladu 3) stélka větvená a odstává od podkladu 14. Přiřaď k sobě rodová a druhová jména lišejníků: a) terčovka 1) islandsk Lupenitá větvená stélka vyrůstá v trsech z jednoho místa a vytváří tak na plochém podkladu keříčkovité na větvích až kulovité keříčky velikosti až 10 cm. Vrchní část stélky má barvu zelenošedou, spodní je bělavá - lupenitá stélka, vývojově mladší mají stélku rozlišenou na příchytná vlákna (rhizoidy), lodyžku (kauloid) a lístky (fylom) Třída: Játrovky - dvoudomý prokel -> zvlášť prokel se samčími a druhý se samičími buňkami 2. lupenitá stélka - rozprostřená do plochy, okraje jsou volné. Př.: terčovka bublinatá, terčník zední apod. 3. keříčkovitá stélka - stélka je větvená, pouze v jednom místě upevněna k podkladu, od něhož ji lze snadno oddělit - lupenitá stélka - nepohlavní rozmnožování: rozmnožovací tělíska jsou v pohárcích na stélce - vyskytují se ve velmi vlhkých prostředích • Třída: MECHY (Bryopsida) o 15 000 druhů, vláknitý či lupenitý prvoklíček o spirální olistění, lístky mají střední žebro. 1

Tabulka velikostí bot :: BOTY J HANÁK R, s

Mechorosty - biologie

Biologie hub - Biomach, výpisky z biologi

Prvoklíček,lupenitá nebo rozliš stélka(lístky lodyžka) Sporofyt:nezelený, závislý na gametofytu) Zástupci:POROSTNICE MNOHOTVÁRNÁ ODDĚLENÍ MECHY Prvoklíček,tobolka s víčkem a čepičkou Gametofyt:zelený a závislý na sporofyt Zástupci:RAŠELINÍK,PLONÍK ZTENČENÝ,BĚLOMECH SIVÝ,PAPRUTKA VICÍ 3vývojová linie kapraďorost LIŠEJNÍKY. Výukový materiál EK 03 - 64. Tvůrce: Mgr. Alena Výborná. Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.

Rostliny výtrusné a semenné, vývoj rodozměny - DobréZnámky

Primitivnější než mechy, stélka často jen lupenitá Porostnice je mnohotvárná (na stopkatých terčích má pohlavní ústroje + přisedlé pohárky s rozmnož. tělísky) Porostnice mnohotvárná 3. Hlevíky: Stélka lupenitá, pohl. ústroje ponořeny v ní Sporofyt (noha s tobolkou) je zelený a samostatně asimiluj • Porostnice mnohotvárná - Lupenitá stélka, druhotná stanoviště - kolejiště, spáleniště, vlhké cest Stélka lupenitá, široce pentlicovitá a vidličnatě větvená; k podkladu je přidržována příchytnými vlákny. Na svrchní straně jsou nápadná kosočtverečná políčka - vzdušné komůrky, v jejichž středu je po jednom dýchacím otvůrku

stélka; plodnice; rhizoid; izidie; 2/10 Co je mykobiont? řasová nebo sinicová část lišejníku; soubor příchytných vláken lišejníku; houbová část lišejníku; mykobiont není část lišejníku; 3/10 Jaké typy stélek lišejníků existují? Korovitá,Lupenitá,Keříčkovitá; Lupenitá,Vláknitá,Kulovitá; Keříčkovitá. STÉLKA HOMEOMERICKÁ(buňky fotobiontaa vlákna mykobionta jsou volně rozptýleny), např. lišejník r. Collema HETEROMERICKÁ-rozlišená na jednotlivévrstvy: Svrchní korová vrstva (izodiametrickébuňky mykobionta) LUPENITÁ - plochá. lupenitá stélka, dvoudomá - zvlášť vyrůstá samčí a samičí gametofyt. samčí a samičí rostlinky vyrůstají na charakteristických terčovitých nebo deštníčkovitých útvarech. gametofyt převládá nad sporofytem, jedná se o heteromorfickou rodozměnu, kdy gametofyt je lupenitá stélka a sporofyt je štět s tobolko Lišejníky co je to za organismus ? v praxi to vypadá asi takhle: já tobě, ty mě problémy s rozmnožením tvary lišejníkových stélek lišejníky s korovitou stélkou lišejníky s lupenitou stélkou lišejníky s keříčkovitou stélkou lišejníky s provazčitou stélkou co ještě? mapovník terčovka terčovka terčník dutohlávká dutohlávka dutohlávka dutohlávka dutohlávka. stÉlka (podobnĚ jako Řasy) pletivo: soubor bunĚk stejnÉho tvaru, pŮvodu a funkce . u rostlin. rozdĚlenÍ mechorostŮ: jÁtrovky. mechy. jÁtrovky: porostnice mnohotvÁrnÁ. lupenitÁ stÉlka, ČastÁ ve stinnÝch vlhkÝch mÍstech. mechy: stavba mechovÉ rostlinky: rozmnoŽovÁnÍ mechŮ: z vÝtrusu vyrŮstÁ prvoklÍČe Lupenitá stélka - odstává od podkladu. Keříčkovitá stélka - odstává,je větvená,tvoří keřík. Lišejníky se vyskytují na kůře stromů,na půdě,na kamenech,na skalách i na zdech.Mohou žít v místech s nepříznivými podmínkami

 • Roadster coupe.
 • Nepožádáš manželky bližního svého.
 • Javořické párky gramáž.
 • Eurostat gdp growth 2017.
 • Co udělat před prodejem telefonu s androidem.
 • Neodymium magnets.
 • Fox 32 float performance.
 • E pojisteni povinne ruceni.
 • Minimální mzda německo 2017.
 • Chia semínka užívání.
 • Holografické pompony.
 • Wikipedie programovací jazyk.
 • Noviny z roku 1968.
 • Moto gp 5.5 2019.
 • Brambory do kompostu.
 • Cyril höschl.
 • Co může způsobit tetování.
 • Výplach ucha doma.
 • Bezpečnostní kamera vnitřní.
 • K2 moto bazar.
 • Počasí new york leden.
 • Top arms m4.
 • Rovnovážné ústrojí.
 • The baseballs koncerty 2018.
 • Human creator game.
 • Proč nosí židé pejzy.
 • Princip infrazáření.
 • Kulturistika forum.
 • Stefanikova hvezdarna kontakt.
 • Tehotenska kalkulacka tehotenstvo academy.
 • Jak na stenice babske rady.
 • Can bus převodník škoda.
 • Měrka na řetěz moto.
 • Otočné flitry.
 • Uzbekistán jazyk.
 • Metoda objektu.
 • Info https www csfd cz film 475072 bila princezna prehled.
 • Funchal airport.
 • Zhubnu když budu jíst jen zeleninu.
 • Super last minute thajsko.
 • Jak zpracovat divočáka.