Home

Novela zákona o registru smluv

Je velmi pravděpodobné, že ani jedna z dalších novel zákona o registru smluv, kterými by se měla zabývat Poslanecká sněmovna, schváleny nebudou, neboť dnes přijatá kompromisní novela obsahuje většinu změn, čímž se tyto další novely staly do značné míry zbytečnými Novela zákona o registru smluv provedená zákonem č. 249/2017 Sb. především rozšířila okruh výjimek z povinnosti zveřejňování smluvních dokumentů v registru smluv. Nejvíce diskutovanou je nesporně výjimka dle § 3 odst. 2 písm. r) ZoRS. Tato, jak se podává z důvodové zprávy k zákonu č

Novela zákona o registru smluv - přinášíme podrobný

 1. Novela zákona o registru smluv nabyde účinnosti 1. listopadu 2019 (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů stanoví, že smlouva, kterou se doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší smlouva uveřejněná v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, může být rovněž uzavřena písemně nebo jiným způsobem.
 2. Novela zákona o registru smluv + schválené pozměňovací návrhy - III. čtení Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové, rádi bychom Vás aktuálně informovali o výsledcích hlasování Poslanecké sněmovny o návrhu novely zákona o registru smluv (sněmovní tisk č. 699)
 3. Novela má zásadním způsobem zúľit počet těch, kteří musí zveřejňovat smlouvy v registru. Novelu bude nyní schvalovat Senát. Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláątních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv je aľ na určité výjimky účinný od 1. července 2016
 4. Novela zákona o registru smluv - schválena Poslaneckou sněmovnou Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dnes Poslanecká sněmovna schválila v prvním zkráceném čtení návrh novely zákona o registru smluv (z.č. 340/2015 Sb.) vedená pod číslem sněmovního tisku 1124 (návrh poslance R. Vondráčka)
 5. Dne 18. srpna 2017 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o registru smluv (zákon č. 249/2017 Sb.), která nabyla účinnosti dnem vyhlášení. Dne 16. července 2019 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena další novela (zákon č. 177/201

S cílem usnadnit základní orientaci v problematice zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, připravilo Ministerstvo vnitra následující metodické dokumenty: Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, jež slouží k základní orientaci v problematice a přináší základní odpovědi na často. Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný ZDE. Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv Prezident republiky Miloą Zeman podepsal dne 1. srpna 2017 zákon č. 249/2017 Sb. ze dne 30. července 2017, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláątních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb Zákon č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 249/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb

Mgr. Lukáš Rothanzl z KVB advokátní kancelář s.r.o. natočil poutavou video přednášku zabývající se problematikou zákona registru smluv ve světle jeho poslední novelizace, přičemž je to téma, které by Vás nepochybně mělo zajímat.Je třeba si uvědomit, že zákon o registru smluv je veřejnoprávní regulací a zásahem do smluvní volnosti stran Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 249/2017 Sb., se mění takto: 1 Poslanci budou dnes odpoledne hlasovat o novele zákona o registru smluv, kterou jim vrátil Senát. Novela má přimět státní firmy jako je ČEZ či České dráhy zveřejňovat některé své smlouvy na internetu v jednotném registru. Senátoři se záměrem novely souhlasili, jen k ní přidali výjimku z uveřejňov.. Navrhovaná novela se poměrně očekávaně setkala se značnou kritikou, neboť takové osekání zákona jde zcela proti jeho smyslu. Návrh byl následně Senátem odmítnut a vrácen Poslanecké sněmovně. Na to reagovala skupina poslanců vypracováním nového tzv. kompromisního návrhu novely zákona o registru smluv Novela zákona o registru smluv účinná k 1.11.2019 - hlavní změny, zkušenosti s aplikací. Proč se smlouvy v registru smluv uveřejňují. Jaké dokumenty se v registru smluv uveřejňují. Jak se vypočítá hodnota, která určuje, zda je třeba smlouvu uveřejnit či nikoliv

Po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv, tedy od 1. července 2017, se (pro smlouvy uzavřené 1. července 2017 nebo později) použijí ustanovení o následcích neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy. Podle těchto ustanovení, nebude-li v registru smluv uveřejněna smlouva, která uveřejněna být musí, nenabývá. Zákon o veřejném registru smluv je účinný od 1. 7. 2016 a povinuje všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, ale například i státní podniky a jiné právnické osoby, ve kterých má stát většinový podíl, k tomu, aby zveřejňovaly nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun (bez DPH) Zákon o registru smluv má charakter zvláštního právního předpisu a nepřímo doplňuje či mění jak úpravu smluvního práva v občanském zákoníku (dále jen OZ), tak řadu předpisů upravujících uveřejnění smluv. Předmětem zákona o registru smluv je úprava zvláštních podmínek účinnosti některých smluv.

Novinky v povinnosti zveřejňovat smlouvy v regis epravo

 1. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 2: 177/2019: novelizuj
 2. Senátoři ve čtvrtek vrátili poslancům novelu zákona o registru smluv, podle které musí společnosti, v nichž má stát většinový podíl, jako jsou ČEZ nebo České dráhy, zveřejňovat část smluv v internetovém registru. Senátoři chtějí, aby z povinnosti registru smluv byly vyňaty jednotkové ceny při nákupu drahých léků
 3. Senátoři navrhli zrušení zákona o registru smluv. Veřejnému sektoru hrozí miliardové škody, varují Ústavní soud by podle nich měl ze zákona odstranit alespoň pasáže, které zavedly povinnost zveřejňovat smlouvy pro kraje či obce
 4. U zdravotnických zařízení neohrozí nezveřejnění smluv na dodávky léků a zdravotnických prostředků jejich platnost. Novela se týká rovněž Správy státních hmotných rezerv. Zákon o registru smluv dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se.
PREZENTACE ŘSD Moravské dopravní fórum 2017 IngZpravodaj Klubu 1/18 - Česká strana sociálně demokratická

Poslanecká novela zákona o registru smluv, kterou ve čtvrtek 2. května projedná Senát, by mohla způsobit nedostatek léků na domácím trhu a administrativně zahltit nemocniční lékárny. Podám pozměňovací návrh, abychom se nedostali do situace, že by na domácím trhu chyběli finančně dostupné léky Rychlá novela zákona o registru smluv, kterou sepsal ministr zemědělství Marian Jurečka, měla jediný cíl − na poslední chvíli vyškrtnout pivovar Budvar ze seznamu institucí, které budou muset od letošního července zveřejňovat své kontrakty Pirátská strana: Praha, 8. března 2019 - Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila stěžejní pirátskou novelu zákona o registru smluv. Díky tomu bude mít společnost ČEZ a další společnosti s většinovým podílem státu povinnost zveřejňovat klíčové dokumenty v registru smluv stejně jako všechny ostatní organizace ovládané státem Sporná novela zákona o registru smluv, kterou Sněmovně vrátil Senát, spadla definitivně pod stůl. Poslanci napříč politickým spektrem předložili nový návrh, který má být jakýmsi kompromisem

Pomocná tabulka do registru smluv | NZVZ

Novela zákona o registru smluv nabyde účinnosti 1

Po necelém roce se zákon o registru smluv dočkal novely. Po zdlouhavém putování mezi Poslaneckou sněmovnou, Senátem a jejich výbory poslanci na středeční schůzi odhlasovali kompromisní novelu, za kterou stálo šest stran a která byla reakcí na předchozí nepovedené pokusy Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 28. 6. 2017 ve zrychleném režimu v prvním čtení novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato novela se dotýká také veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Návrh novely byl projednáván jako sněmovní tisk č. 1124 v rámci.. Aktuální novela ruší výjimky pro některé akciové společnosti (např. ČEZ), a především vyjasňuje dosud často chybné použití formátu pdf. Jasně se zakazuje nakřivo skenovat z papíru! Do aplikace zákona o registru smluv zasáhla novelizace z r. 2017 a zcela aktuálně i novelizace 2019 Nová verze registru obsahuje některé nové výjimky ze zveřejňování smluv. Jde o poslanecký návrh skupiny poslanců schválený vládou. Ta doporučila projednání novely ve zrychleném režimu, tj. ve sněmovně pouze v prvním čtení, v případě schválení půjde novela rovnou do Senátu

Novela zákona o registru smluv + schválené pozměňovací

 1. Pardubice, 23. 2. 2017 - Poslanecká sněmovna včera schválila návrh novely zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), díky němuž může být z povinnosti uveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun vyjmuta také pardubická Explosia
 2. Senát chce úlevu ze zákona o registru smluv pro nemocnice. 3.5.2019. Poslanecká novela ruší výjimku ze zveřejňování smluv pro státní nebo polostátní firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. Zákon o registru smluv se vztahuje například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace..
 3. Uvedená úprava je předmětem zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále také jen ZoRS)
 4. ulého léta, největší pozornosti se mu dostává až nyní, a to zejména díky ustanovením § 6 a 7, která nabyla.
 5. Od 1. dubna 2020 totiž začne platit novela Zákona o elektronických komunikacích. Díky ní už nebudete muset operátorům platit za to, že od nich chcete odejít ještě před tím, než vám vyprší smlouva. Novela telekomunikačního zákona totiž zakazuje účtovat zákazníkům pokuty za předčasnou výpověď

Novela zákona o registru smluv Účetnictví nevýdělečné

Novela zákona o registru smluv - schválena Poslaneckou

 1. Skupina poslanců předložila novelu zákona o registru smluv, která navrhuje nové úlevy pro státní podniky. Novela ze zákona žádné společnosti nevypouští, předpokládá ale zvláštní režim pro firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Tyto firmy by nemusely zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku
 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zkráceně zákon o registru smluv. Podstatou nového zákona je umožnit veřejnosti seznámení se smluvní dokumentací, jejichž smluvní stranou je některá ze složek státu, státních.
 3. Dopady neuveřejnění v registru. Zásadním dopadem zákona o registru smluv je podmínění účinnosti povinně uveřejňované smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv. Týká se to smluv uzavíraných po 1. 7. 2017, tj. po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv. Pro smlouvy uzavřené ve zkušebním období (tj.

Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv

Prezident republiky v úterý 1. 8. 2017 podepsal kromě jiných předpisů i novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato novela se dotýká také veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. Novelu projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 1124 a schválila ji 2.. Novela zákona o registru smluv, jednoho z nejkratších, ale nejzásadnějších zákonů posledních let je účinná již od 18. 8. 2017! Okamžitě tedy reagujeme aktuálním webinářem pod vedením exkluzivního lektora, který Vás seznámí se změnami, které novela přináší. Zaměříme se i na zásadní judikaturu a nejpalčivější problémy z praxe - jak sami víte, je jich. Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter. Jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel. V Poslanecké sněmovně přijaté pozměňovací návrhy byly převážně technického charakteru. V souvislosti s pozměňovacími návrhy bych upozornila na návrh § 14d a) zákona o. Zákon o registru smluv a jeho novely. úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu původní návrh, sněmovní tisk 740 schválený návrh, sněmovní tisk 42 pozměňovací návrhy novela, sněmovní tisk 699 novela č. 249/2017 Sb. novela č. 177/2019 Sb. nedostatky a aplikační problémy zákona v prax Zákon o registru smluv. Vážení a milí klienti, od 1.7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, který stanoví určitým subjektům povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy. Dle § 2 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. mezi povinné subjekty patří: Česká republika

Metodika Registr smluv

 1. Prezident včera podepsal tzv. kompromisní novelu zákona o registru smluv, uvedla ČTK. Novela ponechává sankci neplatnosti - i nadále je zrušena každá smlouva nad 50 000 Kč, která má být publikována v registru smluv, a je publikována špatně, pozdě nebo vůbec
 2. Autoři: Šimon Hradilek, Laura Tadevosjanová, Štěpán Štarha Zdroj: Veřejné zakázky v praxi (září 2019) Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (ZRS či Zákon) byl přijat na konci roku 2015.Většina ustanovení Zákona nabyla účinnosti k 1.
 3. V době tvorby tohoto článku je v Senátu projednávána novela zákona o registru smluv, senátní tisk č. 79, sněmovní tisk č. 699, jejímž původním účelem bylo zúžit vymezení povinných subjektů pouze o národní podniky (tedy o Budějovický Budvar, n. p.)
 4. áře: JUDr. Duąan Srp, PhD. úvod; zákon o registru smluv, důvody jeho přijetí, sledované cíle; novela zákona ZRS č. 249/2017 Sb., sněmovní tisk č. 699 , senátní tisk č. 79, konečné znění novely; předmět úpravy a základní.
 5. Navrhovaná novela zákona o registru smluv má pouze technický charakter. Jejím cílem je odkázat na správné ustanovení rozpočtových pravidel. Děkuji vám za pozornost. Psali jsme: Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE
 6. problematika zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v návaznosti na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, aktuální stav novelizace zákona - změny v uveřejňovací povinnost
 7. Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 249/2017 Sb. vyhlášena novela zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Poslanci schválili zrušení doživotní imunity

Video: Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republik

Tři desítky senátorů navrhly Ústavnímu soudu zrušení zákona o registru smluv. Zdůvodnili to tím, že uplatňování normy by mohlo způsobit veřejnému sektoru miliardové škody. Ústavní soud by proto podle nich měl ze zákona odstranit alespoň pasáže, které zavedly povinnost zveřejňovat smlouvy pro kraje, obce nebo jimi vlastněné firmy. Poslanec Jan Farský (STAN. zákon o registru smluv, důvody jeho přijetí, sledované cíle novela zákona ZRS č. 249/2017 Sb., sněmovní tisk č. 699 , senátní tisk č. 79, konečné znění novely předmět úpravy a základní pravidla zákona KURZ : lt;br /gt;zakon o registru smluv - Zákon o registru smluv : Seminář vás seznámí s povinnostmi a praktickými detaily zveřejňování smluv podle zákona č. 340 - 2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy, jak správně aplikovat výjimky z uveřejnění, jak vyložit limit 50 tisíc Kč u.

Po dobu nouzového stavu nebudou muset firmy žádající o

Nový zákon o registru smluv - bez uveřejnění smlouvy nelze začít plnit Mgr. Ing. Tereza Krupová Ph.D. Prvního července letošního roku nastala velká změna v otázkách uzavírání smluv. Ačkoliv nový zákon o registru smluv nebyl příliš v hledáčku médií a veřejnosti, jeho dopady a povinnosti na všechny subjekty, které uzavírají smlouvy s veřejnou institucí, jsou. Zákon o registru smluv. Legislativní novinka v podobě účinnosti zákona o registru smluv Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,.. Zákon o registru smluv. publikováno: 08.02.2019 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17. Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, žádnému z dotčených subjektů. Z důvodu nabytí úplné účinnosti zákona o registru smluv (340/2015 Sb.) k 1. 7. 2017, jsou smlouvy (včetně objednávek), na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle tohoto zákona, veřejně dostupné v registru smluv.. Moravskoslezský kraj nad rámec povinností stanovených v platných právních předpisech zveřejňuje na svých webových stránkách smlouvy, které.

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. • praktické zkušenosti s aplikací zákona Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl. Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií Registr smluv je informační systém veřejné správy s bezplatným dálkovým přístupem spravovaný Ministerstvem vnitra ČR. Registr smluv vznikl na základě zákona č. 340/2015 ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Politici chtěli zabránit tomu, aby jim občané při hospodaření s veřejnými prostředky koukali pod ruce. Tak hodnotí v rozhovoru pro iDNES.cz zakladatel projektu Hlídač smluv Michal Bláha novelu zákona o registru smluv, kterou ve čtvrtek Sněmovna schválila. Podle novely nemusí smlouvy zveřejňovat podniky s většinovou účastí státu a obcí. Účelem skutečně bylo.

340/2015 Sb. Zákon o registru smluv

Ministerstvo obrany prodává nepotřebné nemovitosti iJihlava: Vedení města představilo svůj čtyřletý plánLidovci slíbili registr smluv, pak hlasovali opačněPovinné čipování psů s účinností od 1

Novela zákona o registru smluv a vybrané otázky ochrany

 • Plus 7 dní pink garden.
 • Kazdy s kazdym kombinatorika.
 • Led profil vestavný.
 • Izolační páska.
 • Microsoft kariera.
 • Beksinski kniha.
 • Crafty vaporizer bazar.
 • Darek pro tatu 55.
 • Školení bozp prezentace.
 • Skříně do předsíně.
 • Faraday future.
 • Kolej budeč recenze.
 • Řecko blue style.
 • Opuštěná nemocnice ostrava.
 • Tineye addon.
 • Kakao cena.
 • Běhací pásy praha.
 • Sošky svatých prodej.
 • Králové ro(c)ku.
 • Nákup stravenek účtování.
 • Mčr v boxu 2019.
 • Dřez nerez kartáčovaný.
 • Windows 2012 r2 download iso.
 • Plynová pícka.
 • Velkoobchod s nápoji praha.
 • Blok motoru octavia.
 • Boyfriend jeans levis.
 • Sokotra cena.
 • Albánie měna.
 • Praha karlín.
 • Ovladač xbox one bazar.
 • Výplach ucha doma.
 • Spodní prádlo calvin klein heureka.
 • Tyflopedie wikipedie.
 • Chevrolet corvette wiki.
 • Oleo mac 947 náhradní díly.
 • Zduřelá prsní žláza pri kojeni.
 • Arduino programování v assembleru.
 • Váha při ovulaci.
 • Černé baleriny na klínku.
 • Html link box.